XIV a. Medininkų žemės - Žemaitijos centro gynyba : Laukuvos ir Kaltinėnų priedanga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIV a. Medininkų žemės - Žemaitijos centro gynyba: Laukuvos ir Kaltinėnų priedanga
In the Journal:
Istorija [History]. 2004, Nr. 59/60, p. 13-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karo žygis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvių-kryžiuočių karas; Medininkų žemė; Medvėgalio pilis; Pagonys; Piliakalnis; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemaitija (Samogitia); Žemaitijos pilys; Castle of Medvėgalis; Crusade; History of Grand Duchy of Lithuania; Lithuanian-teutonic war; Medininkai land; Mound; Pagans; Samogitia; Samogitian castles; Wegeberichte.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTLietuvos gynybinio karo su Kryžiuočių ordinu epochoje vakarinio forposto – Žemaitijos Medininkų žemės su Medvėgalio pilimi centre gynybai iš pietvakarių svarbūs buvo Laukuvos ir Kaltinėnų regionai, kurie tuo laikotarpiu ištisai niokoti. Straipsnyje išryškinti 1314-1399-1400 m. Kryžiuočių ordino puolimai į Medininkų žemę – priekinį vakaruose Lietuvos forpostą – nepakirto jos gynybinės galios. Gynybos centras visą laiką buvo Medvėgalio pilis. Kaip rodytų analizuojami įvykiai, per minėtus antpuolius ne kartą turėjo būti niokotos ir Laukuvos apylinkės, o XIV a. 2-oje pusėje niokojimai plačiai palietė ir Kaltinėnų regioną, taigi apskritai didžiulių nuostolių patyrė visa Medininkų žemė, ypač pietinės prieigos. Medininkų žemė, Laukuvos ir Kaltinėnų regionas galėjo būti išeities plotas Ordiną sulaikantiems veiksmams bei atsakomiesiems žygiams į Ordino valdas. Šalia Medvėgalio ir kitų Medininkų žemės centrų, Laukuvos apylinkių pagrindinė pilis bus stovėjusi Treigių piliakalnyje, bet didžiųjų XIV a. pirmosios pusės ir vidurio Ordino antpuolių greičiausiai buvo sunaikinta. Gynyba telkėsi Medvėgalyje, jo prieigas toliau dengė plačiosios Laukuvos apylinkės ir jų gyventojai, kariai. Ryčiau esančio Kaltinėnų krašto atsparos, arba bent sargybos, žinios apie pavojų perdavimo punktai greičiausiai toliau egzistavo Kaltinėnų ir labiausiai įtvirtintose pilaitėse-piliakalniuose palei Akmenos upę, gal net iki Akmenos-Jūros santakos (Pagramančio).

ENThe article describes the region of Medininkai as the defence centre of the Grand Duchy of Lithuania in the 14th century. The attacks of the Teutonic Order on Medininkai region, Lithuania’s advanced post in the West, in the years 1314, 1399 and 1400, did not undermine its defence power. During these attacks, the southwestern part of this land - Laukuva region - had been devastated many times since 1314, and the southern part - the regions of Kaltinėnai - since 1370. The Order suffered heavy defeats in 1320, 1370, 1375, 1389, and 1397. Despite heavy devastation of these regions, the attacks did not undermine the country’s defence. The enemy was counter-attacked, and the withholding of a powerful enemy in these regions played a very important role in Lithuania’s general situation. The author pointed out that a very important part in Lithuania’s defence system was played by the castles: Medvėgalis (it was last mentioned in the Meco chronicle, Lotharingia, as a strong castle situated in a sacred grove), Laukuva, Kaltinėnai and others, situated along the now extinct river Akmena. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20417
Updated:
2022-11-24 12:25:25
Metrics:
Views: 48    Downloads: 15
Export: