Žemaitijos Užgavėnių dainų melodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos Užgavėnių dainų melodika
Alternative Title:
Melodic lines of Samogitian Shrovetide songs
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2011, 6, p. 36-45
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dainos; Giesmės; Liaudies dainos; Melodika; Užgavėnės; Žemaitija (Samogitia); Folk songs; Mardi Gras; Melodics; Samogitia; Shrovetide; Songs.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Giesmės ir giesmynai / Hymns and Hymnals; Melodika; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos dainų melodijos, kurias Žemaitijoje per Užgavėnes dainuodavo persirengėliai, vaikštynių personažai – „ubagai“, „žydai“, „čigonai“. Darbe tyrinėjamos dainos, 1992–2008 m. užrašytos šiaurės ir pietų žemaičių tarmių areale. Straipsnyje apibūdinama melodijų stilistika, dermės, ritmika, diapazono bruožai, atskleidžiamas jų santykis su kitų žanrų žemaičių liaudies dainų melodijomis. Darbe tyrinėjamos minėtų dainų (giesmių) melodikos ypatybės. Žemaičių Užgavėnių dainų melodijos muzikiniu požiūriu yra gana vėlyvi kūrinėliai. Melodika būdinga talalinėms, humoristinėms, vaišių dainoms, ratelių muzikai. Sumišę liaudies dainų ir krikščioniškų giesmių melodijų elementai. Analizuotų dainų melodijų formalieji muzikiniai bruožai, vyraujančios melodinės linijos konstravimo tendencijos, viena vertus, rodo melodikos vėlyvumą, individualios kūrybos, profesinės, instrumentinės, kai kuriais atvejais bažnytinės muzikos, šokių poveikį šio žanro dainoms. Kita vertus, svarbiausieji jų – mažoriškumas, homofoninė sandara, diapazonas, metroritminis laisvumas – būdingi ir tradicinėms žemaičių dainoms. Vadinasi, nors Užgavėnėse dainuotų dainų melodika ir laikytina gana vėlyva, tačiau ji dėl sandaros ypatybių nesunkiai įsiliejo į žemaičių dainavimo tradiciją. Įvertintinas ir karnavalinės eisenos, dainavimo buriu, improvizacijos momento, siužetinių tekstų poveikis melodikai. Regis, ji nebuvo tokia svarbi kaip dainuotų tekstų turinys.

ENThe article examines 35 Samogitian Shrovetide song melodies from the folklore archives of the Baltic Philology and Ethnology Department, the Faculty of the Humanities, Klaipeda University. They were recorded by Klaipeda University students from 1992 to 2008 in the northern and southern range of the Žemaitijan dialects. The songs' musical features and the dominant melody "construction" tendencies demonstrate the modernity of melody; personal creativity; and the intended dance effect of the professional, instrumental and sometimes ecclesiastical music for the songs of this genre. On the other hand, the most significant features - the major key, homophonic structure, range, metro-rhythmic freedom - are also characteristic of other traditional Žemaitijan songs. Although the melody of the songs sung on Shrovetide must be properly considered rather modem, it easily merges with Žemaitijan song tradition because of features of construction. The effect of the carnival procession, the groups of singers, improvisations, and the scenarios of the lyrics on the melody needs to be considered. It seems the melody wasn't considered as important as the content of song texts. [text from author]

ISSN:
2029-3208
Related Publications:
  • Atvažiuoja Kalėdos : Advento-Kalėdų papročiai ir tautosaka / parengė. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2000. 190 p.
  • Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996-2005. 4 t. (743, 821, 839, 282 p.).
  • Didaktinės lietuvių dainos : poetinių tradicijų sandūra XIX-XX a. pradžioje / Jurga Sadauskienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. 255 p.
  • Kitataučių įvaizdis lietuvių folklore / Laima Anglickienė. Vilnius : Versus aureus, 2006. 271 p., 4 iliustr. lap.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 20,Kn. 1, Kalendorinių apeigų dainos.Advento-Kalėdų dainos / [LLD] redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 749 p.
  • Lietuvių žiemos šventės : bendruomenės kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab. - XX a. pr. / Arūnas Vaicekauskas. Kaunas : VDU leidykla, 2005. 192 p.
  • Lingu palingu balti suoleliai : kalendorinės dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė (tekstus), Aušra Žičkienė (melodijas). Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. 274 p.
  • Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos / sudarė Lina Petrošienė, Jonas Bukantis. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. 99 p., XVI iliustr. p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33181
Updated:
2018-12-17 13:06:59
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: