Jaunų dienų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunų dienų/erotiniai simboliai lietuvininkų ir Veliuonos krašto dainose: (lietuvių ir Europos tautų papročių kontekstas: spalvinis aspektas)
Alternative Title:
Erotic images in the songs of the lietuvininkai and Veliuona district
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 97-114
Keywords:
LT
Veliuona; Lietuva (Lithuania); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lietuvių ir Europos tautų papročių kontekste aptariami lietuvininkų ir Veliuonos krašto dainų įvaizdžiai: žalias vainikėlis, žalias kaspinėlis, žalias puodas/uzbonas, žaliasis/žalių šilkų tinklelis. Nustatyta, kad spalvinis epitetas žalias dainose gali turėti ir tiesioginę, ir perkeltinę reikšmę. Žaliasis vainikėlis dainose dažniausiai sutinkamas kaip papročių realija, tačiau kartais tampa simboliu, reiškiančiu nuotakos nekaltybę. Žalieji kaspinėliai - papročių realija. Simbolinis dainų vaizdinys "žaliuosius kaspinėlius apšarmavo šarmužė" - taip pat nekaltybės praradimo ženklas. Sudaužyto žalio puodo/uzbono vaizdinys sutinkamas tik vėlyvesnėse, humoristinio pobūdžio dainose. Vis dėlto, papročių liudijimu, lietuviai, kaip ir slavai, šį vaizdinį galėjo sieti su nekaltybės praradimu. Tinklo naudojimas vestuvių papročiuose bei dainų kontekstas žalią/žalių šilkų tinkleli leidžia priskirti prie visos "žalių" vestuvinių simbolių grupės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Spalvų perkeltinės reikšmės; Erotinis įvaizdis; Spalvinis epitetas; Kontekstas; Papročiai; Figurative meanings of colours; The eritic image; A colour epithet; The context; Customs.

ENThe article is devoted to erotic images in the songs of the lietuvininkai and the district of Veliuona in the context of customs of Lithuanian and European nations: green coronet, green tape, green pot/jug, a green net I a net of green silk. It has been determined that the colour epithet green may have both direct and figurative sense. The green coronet is more often met in the songs as a reality of customs, but sometimes it becomes a symbol meaning the virginity of the bride. Green tapes are a reality of customs. Such a symbolic image as "the green tapes frosted with rime" is also a symbol of the loss of the virginity'. The image of a broken green pot/jug is met only in later songs of humorist character. Nevertheless, as proved by the customs, the Lithuanians as well as the Slavs might relate this image with the loss of the virginity. The usage of the image of a net in the wedding customs and in the context of songs as a green net / a net of green silk permits to attribute this image to the whole group of "green" wedding symbols. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10961
Updated:
2018-12-17 11:21:22
Metrics:
Views: 87    Downloads: 9
Export: