Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.)
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 30, p. 121-180
Keywords:
LT
Geležies amžius; Baliuliai; Švenčionys; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojama 1999-2000 m. archeologinių tyrinėjimų Baliulių pilkapyne (Švenčionių r.) medžiaga. Iš pilkapyne buvusių mažiausiai 16-os pilkapių ištirta 12 apardytų sampilų. Ištirti pilkapiai buvo nuo 6 iki 11-13 m skersmens ir iki 1 m aukščio. Jie buvo apjuosti grioviais arba duobėmis. Įdomus kai kurių pilkapių bruožas - duobės sampilų vidinėje dalyje. Dauguma pilkapių buvo su akmenų vainikais. Pilkapiuose aptikta 16 kapų (5 griautiniai ir 11 degintinių). Griautiniai kapai buvo įrengti duobėse po pagrindu. Mirusieji laidoti po vieną pilkapyje, galvomis orientuoti artima ŠV kryptimi. Degintiniai kapai buvo įrengti duobėse po pagrindu, ant pagrindo arba įkasti į anksčiau supiltus pilkapius. Pilkapiuose jų buvo po 1-3. Kai kurių degintinių kapų konstrukcija buvo panaši į griautinių. Kapuose identifikuoti mažiausiai 20-ies asmenų palaikai. Pilkapiuose rasta turtingų ir įvairių įkapių: peilių, ylų, pjautuvų, siauraašmenių kirvių, ietigalių, antskydis ir skydo rankena, pentinas, antsmilkinių, stiklo, emalio ir gintaro karolių, įvijų, smeigtukų, lankinių segių, apyrankė, pagaminta iš antkaklės, žiedų, sagčių, kitų papuošalų ar jų fragmentų, keramikos šukių. Dalis aptiktų dirbinių yra importiniai, retų formų ar unikalūs. Baliulių pilkapynas datuojamas pačia IV a. pabaiga - V a. Ištirtuose kapuose atsispindi ideologijos ir socialinės organizacijos pokyčiai. Pilkapynas yra būdingas Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai. Jame pastebimi tautų kraustymosi laikotarpio įvykių atgarsiai. Importiniai dirbiniai rodo ryšius su Vidurio Europa, galbūt - netgi Juodosios jūros pakrantėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Pilkapiai; Laidojimo papročiai; Griautiniai kapai; Degintiniai kapai; įkapės; Geležies amžius; East Lithuanian Barrow Culture; Barrows; Burial rites; Inhumations; Cremations; Burial goods; Iron Age.

ENThe article publishes the materials of the archeological studies of the Baliuliai barrows (Švenčionys district), performed in 1999 – 2000. Out of at least 16 discovered barrows 12 eroded mounds were examined. The mounds were of the diameter from 6 to 11-13 meters and of the height of 1 meter. They were surrounded by ditches and pits. An interesting trait of certain barrows is pits in the inner part of the mound. Most barrows were with stone wreaths. 16 tombs were discovered (11 burned and 5 eroded ones). The eroded tombs were arranged in pits under the foundation. The dead persons were buried one in each barrow, their heads were oriented to the Northwest. The burned tombs were arranged in pits under the foundation, on the foundation or dug into the previously arranged barrows. There were 1 – 3 tombs in each barrow. The structure of certain burned tombs was similar to that of the eroded ones. The remains of at least 20 persons were identified in the tombs. Different shrouds were found in the barrows: knives, sickles, prods, narrow-edged axes, spearheads, shield, a shield handle, a spur, glass, enamel and amber necklaces, scrolls, pins, arch-shaped brooches, a bracelet, made of a collar, rings, buckles, other decorations and their fragments and ceramic chips. A part of the discovered articles are imported, unique and of rare shapes. The Baliuliai barrows are dated the end of the 4th – the 5th century. The examined tombs reflect the changes in the ideology and social organization. The barrows are characteristic of the Eastern Lithuania’s barrows culture. They reflect the events of the period of the movement of nations. The imported articles evidence relations with the Central Europe, maybe even with the Black Sea coasts.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16023
Updated:
2020-12-11 23:07:13
Metrics:
Views: 73    Downloads: 15
Export: