Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės
Publication Data:
Vilnius : Kronta, 2009.
Pages:
309 p + 1 vaizdo diskas (DVD)
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 263-267; sutartinių, šokių, ratelių, žaidimų pavadinimai: p. 269-274; geografinė r-klė: p. 275-279.
Contents:
Pratarmė — Įvadinės pastabos — Sutartinių sinkretizmas — Šokamųjų ir žaidžiamųjų sutartinių užrašymai — Sutartinių choreografijos tyrimų apžvalga — Apie bendrą požiūrį į sutartines: Atlikėjai; Geografinis paplitimas; Kai kurie sutartinių muzikiniai ypatumai; Improvizaciniai, funkciniai ir žanriniai ypatumai — Sutartinių šokimo ir žaidimo būdai — Kanoninės polifonijos sutartinės: Paprastosios trejinės; Trejinės keturiose — Kontrapunktinės polifonijos sutartinės: Paprastosios dvejinės; Bendrieji dvejinių keturiose ir keturinių šokimo būdai; Keturinės — Maišytinės sutartinės (kapelijos) — Choreografinių sutartinių atlikimo būdų apibendrinimas — Pabaigos žodis — Literatūros sąrašas — Sutrumpinimai — Priedai: Choreografinių sutartinių užrašymai; Asmenvardžių rodyklė; Sutartinių, ratelių ir žaidimų pavadinimų rodyklė; Geografinė rodyklė; DVD priedo turinys; Content of DVD supplement — Summary. Dance and play sutartinės.
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Geografija / Geography; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje apibūdinami įvairūs sutartinių sinkretizmo aspektai, nagrinėjama šokamųjų ir žaidžiamųjų sutartinių užrašymo bei tyrimo istorija, aptariami kai kurie bendrojo požiūrio į sutartines klausimai, išsamiai analizuojama 20 rekonstruotų šokimo (žaidimo) būdų. Pateikiamos schemos, melodijos, archyvinės nuotraukos, literatūros sąrašas, sutrumpinimai, choreografinių sutartinių užrašymus apibendrinanti lentelė, trys rodyklės (asmenvardžių; geografinė; sutartinių, ratelių ir žaidimų pavadinimų). Monografiją papildo DVD priedas, kuriame pateikiamos vaizdinės kai kurių sutartinių šokimo ar žaidimo būdų iliustracijos.Reikšminiai žodžiai: šokamosios sutartinės; žaidžiamosios sutartinės; Klasifikacija; Geografinis paplitimas; Improvizacija; Atlikimo būdai; Rekonstuotos sutartinės; Stilizuotos sutartinės; Dance sutartinės; Play sutartinės; Classification; Geographical spread; Improvisitory; ways of dancing and singing sutartinės; Reconstructied sutartinės; Stylizied sutartinės; Lietuvių muzikinis folkloras; Dainuojamasis folkloras; Dancing 'sutartines'; Playing 'sutartines'; Lithuanian musical folklore; Singing folklore.

ENApproximately one-sixth of more than 2000 records have references to choreographic character of sutartinės. However, little research has been undertaken in this area. Therefore, dance and play sutartinės have been selected as the main subject of research in this monograph. Almost all known sources of such sutartinės as well as archive materials and all historical sources on the subject have been used. Much attention has been paid to comments made by respondents and recorders in the manuscripts, and as much information as possible about circumstances of recording as well as the experience of recorders and their knowledge of local traditions was sought to be collected.

ISBN:
9786094010460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20373
Updated:
2020-11-27 19:26:07
Metrics:
Views: 116
Export: