Gimdymo eufemizmai lietuvių kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimdymo eufemizmai lietuvių kalboje
Alternative Title:
Euphemisms for delivery in Lithuanian
In the Book:
Šiuolaikinės stilistikos kryptys ir problemos / sudarė Irena Smetonienė, Ona Petrėnienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013. P. 143-149
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eufemizmai; Eufemizmas; Gimdymas; Gimimas; Pagalba gimdant; Pasakos; Tautosaka; Vaizdinys; Assistance during delivery; Birth; Childbirth; Childbirth assistance; Delivery; Euphemism; Euphemisms; Fairy tale; Fairy tales; Folklore; Mental image.
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Gimdymas; Gimimas; Pagalba gimdant; Pasakos / Tales; Tautosaka / Folklore; Vaikai / Children; Vaizdinys; Anglų kalba / English language.
EN
Assistance during delivery; Birth; Delivery; Euphemism; Euphemisms; Fairy tale; Mental image.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami gimdymo plačiąja prasme eufemizmai. Siekiama aprašyti iš esmės mažai tyrinėtus eufemizmus taikant aprašomąjį lyginamąjį metodą. Galima teigti, kad tai gana nauja tema, nors esama knygų ir straipsnių, kur šalia kitokių aspektų aptariamas ir vaikų gimimas ar erotika. [...] Lietuvių kalbos medžiaga rinkta iš "Lietuvių kalbos žodyno" elektroninio varianto, "Gimtojo krašto", "Sisteminio lietuvių kalbos žodyno", gyvosios kalbos. Gimdymo eufemizmus galima išskirstyti į tris grupes: gimdymas; pagalba gimdant; gimimas. Paties gimdymo raiška gali būti skirstoma į kelias smulkesnes grupes: panašumas į buities įrankius; nešimas, atgabenimas; siejimas su liga ir grupelė į kitas grupes nepakliūvančių eufemizmų. Pagalbos gimdant raiška smulkiau neskirstoma, o gimimo eufemizmai smulkiau skaidomi į nusakančius, kad vaiką kažkas atnešė, kad vaikas gautas kokiais nors kitais būdais ir vaiko gimimą prilyginančius atvykimui iš kur nors toli. Straipsnyje taip pat mėginama lyginti lietuvių kalbos gimdymo eufemizmus su anglų kalbos eufemizmais. [...]. [Iš straipsnio, p. 143]

ENEuphemisms for delivery is a new and current topic. It has been investigated but not extensively and not with a special emphasis on euphemisms. This research focuses on the euphemisms for delivery, birth and providing assistance during delivery. The data have been collected from the Dictionary of the Lithuanian language, Folklore works, the Atlas of the Lithuanian language and several periodicals, such as "Gimtasis kraštas". Some examples have been taken from natural language. Euphemisms for delivery can be divided into three large groups: delivery, birth and assistance during delivery, which can be subdivided further. Euphemisms for delivery can be divided into: euphemisms created on the basis of everyday objects (these euphemisms follow the same pattern of formation): "akėčios suiro" "the harrow got broken", "lankai trūko" "the rims got broken" (boba sugriuvo "the woman collapsed"); euphemisms conceptualizing the birth of a baby as bringing, delivering, calling: "parnešti vaiką" "to bring a baby", "ant svieto pašaukti" "to call a baby to the world"; euphemisms associated with illness: "džiaugsmo liga sirgti" "to be ill with happiness"; euphemisms associated with time: "po savo laiko" "after one's time". Not only euphemisms for delivery can be subdivided further. Euphemisms for birth are also various and can be classified into several groups: euphemisms showing that child was brought by somebody: "atnešė bobulė" "brought by granny"; euphemisms refering to other places where children can by found: "kopūstų darže rasti" "found in the cabbage"; euphemisms referring to arrival: "svečio laukti" "to expect a visitor / guest", "amerikonas atplaukė" "an American has sailed up". The third large group of euphemisms for delivery include.An example of this type of euphemism is "vaikus gaudyti" "to catch children". [From the publication]

ISBN:
9789955209034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85080
Updated:
2020-12-17 20:21:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: