Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda autentiškumas XVI-XVII a. rašytinių šaltinių kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda autentiškumas XVI-XVII a. rašytinių šaltinių kontekste
Alternative Title:
Mythical information by Matas Pretorijus about Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda in the context of XVI–XVII c. written sources
In the Journal:
Res humanitariae. 2015, t. 18, p. 178-200
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Matas Pretorijus; Autentiškumas; Baltų religija ir mitologija; Informacinis triukšmas; Matas Pretorijus; Authenticity; Baltic religion and mythology; Information noise.
Keywords:
LT
Autentiškumas; Informacinis triukšmas; Matas Pretorijus; Mitologija / Mythology.
EN
Authenticity; Information noise.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas ir įvertinamas Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius) veikale „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubϋhne) (XVII a. pabaiga) aprašytų baltų panteonui priskiriamų bei su vandens sfera siejamų dievybių – Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda (iš dalies Bardoayts) – autentiškumas XVI–XVII a. rašytinių šaltinių kontekste. Šiame darbe ypatingas dėmesys skiriamas Perdaičio (Gardaičio – Bardaičio) mitologemų ir Vėjopačio – Bangpūčio opozicijos aptarimui bei autentiškumo analizei. Duomenų patikimumui nustatyti atliekamas giluminis lyginamasis teksto tyrimas, kurio branduolį sudaro pirminės medžiagos (informacinio etalono) palyginimas su antrine, leidžiantis nustatyti, kas, kada ir kokius mitinės medžiagos pakeitimus atliko. Tyrimas atskleidė, kad Mato Pretorijaus bei kitų XVI–XVII a. senųjų rašytinių šaltinių mitiniai duomenys yra užgožti perteklinės neautentiškos informacijos arba kronikininkų interpretacijų. Straipsnyje šį fenomeną bandoma apibrėžti į senųjų rašytinių šaltinių patikros procesą įvedant naują terminą – informacinis triukšmas. [Iš leidinio]

ENIn the context of XVI–XVII centuries written sources, this article provides an overview and evaluation of authenticity of to the Balts pantheon and the water sphere attributable deities Perdoytus, Wejopattis, Gardouten, Bangpjtjs, Luobgelda (partly Bardoayts) that were described in Matas Pretorijus (Matthäus Prätorius) work “Sights of Prussia, Or Prussia’s Observation Place” (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubϋhne) (the end of the 17th century). The focus of this article is on the analysis of authenticity Perdoytus (Gardouten – Bardoayts) and opposition between Wejopattis – Bangpjtjs mythologemes. In order to assess the validity of data the author uses in-depth comparative research whose core is in the comparison of the original and secondary material, allowing to determine who, when and what kind of mythical material changes were made. The study revealed that the mythical information provided by M. Pretorijus and other ancient written sources from XVI–XVII centuries are overshadowed by redundant and unauthentic information or interpretations of chroniclers. The author attempts to define this multi-level mental and physical phenomena by introducing a new term information noise in the verification process of ancient written sources. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v18i0.1237
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62989
Updated:
2018-12-17 14:04:16
Metrics:
Views: 39    Downloads: 5
Export: