On the authenticity of two mythical fragments described by Matthaeus Praetorius in "Deliciae Prussicae or Prussian Theater": retold, recorded or fictional?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the authenticity of two mythical fragments described by Matthaeus Praetorius in "Deliciae Prussicae or Prussian Theater": retold, recorded or fictional?
Alternative Title:
Dėl dviejų Mato Pretorijaus veikalo "Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla" mitinių fragmentų: perpasakota, fiksuota ar pramanyta?
In the Journal:
Res humanitariae. 2017, t. 22, p. 224-251
Keywords:
LT
17 amžius; Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Tekstologija / Textology.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant ikikrikščioniškąją baltų kultūrą, kurios branduolį sudaro pagoniška religinė logika, iškyla ją fiksuojančios raštijos patikimumo klausimas. Todėl straipsnyje apžvelgiama ir verifikuojama Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius) šaltinyje „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, XVII a. pabaiga) aprašyta mitinė informacija, tiesiogiai susijusi su egle bei kriauše. Lygia greta aptariamos žymesnių XIX–XXI a. tyrėjų, nagrinėjusių M. Pretorijaus pateiktą mitinę medžiagą apie eglę, kriaušę, interpretacijos. XIX, XX, XXI a. tyrimų kontekstas parodė, jog ankstesnių laikotarpių mokslininkai analizuojamos M. Pretorijaus mitinės medžiagos patikimumo nekvestionavo. Tyrimas taip pat leido apčiuopti M. Pretorijaus aprašytų mitinių duomenų, tiesiogiai susijusių su egle bei kriauše, nevienodo patikimumo tendenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Matas Pretorijus; Eglė; Kriaušė; Autentiškumas; Baltų religija ir mitologija; Matthaeus Praetorius; Fir tree; Pear tree; Authenticity; Baltic religion and mythology.

ENThe analysis of the pre-Christian Baltic culture, in the centre of which there is a pagan religious logic, reveals the issue of credibility of its records. Therefore, the article attempts to review and to verify mythical material directly related to fir tree and pear tree, described by Matthaeus Praetorius (Matthäus Prätorius) in his manuscript “Deliciae Prussicae or Prussian Theater” (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, the end of the17th century). In parallel with this, the article discusses interpretations by more significant researchers of the 19th–21st centuries who were concerned with Praetorius’s mythical material on fir tree and pear tree. The context of the researches of the 19th, 20th, and 21st centuries has shown that the researchers of earlier periods did not consider the question of reliability of Matthaeus Praetorius’s mythical material. The present research also allowed to trace the varying tendency of reliability of Praetorius’s described mythical data directly related to fir tree and pear tree. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70090
Updated:
2023-04-13 15:35:41
Metrics:
Views: 29
Export: