"Sūduvių knygelės" etnomitologinė faktografija: sužadėtuvių ir laidotuvių bei uzurpuotų objektų paieškos ritualų genezė ir tipologinė atitiktis kitų ide. tautų apeigų aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Sūduvių knygelės" etnomitologinė faktografija: sužadėtuvių ir laidotuvių bei uzurpuotų objektų paieškos ritualų genezė ir tipologinė atitiktis kitų ide. tautų apeigų aspektu
Alternative Title:
Factographic motifs of the "Yatvigian book": genesis of the Sudovian ceremonies (plight, funeral, hunt of the stolen objects); typological links of the comparative alternants of the other ie nations
In the Book:
Simbolis Lietuvos kultūroje / sudarytoja Elvyra Usačiovaitė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019. P. 123-186
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Etnografiniai sūduvių motyvai; Etnografiniai sūduvių motyvai (sužadėtuvės; Laidotuvės; Metinės; Sužadėtuvės; Sūduvių knygelė; Uzurpuoto daikto paieška; Uzurpuoto daikto paieška); Death anniversary; Ethnographic motives of the Sudovians; Etymology; Funeral; Hunt for stolen objects; Hunt for stolen objects); Plight; Yatvigian Book; Yatvigian Book, ethnographic motives of the Sudovians (plight.
Keywords:
LT
Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Etnografija / Ethnography; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Metinės; Sūduvių knygelė; Sužadėtuvės; Uzurpuoto daikto paieška; Uzurpuoto daikto paieška).
EN
Death anniversary; Ethnographic motives of the Sudovians; Funeral; Hunt for stolen objects; Hunt for stolen objects); Yatvigian Book; Yatvigian Book, ethnographic motives of the Sudovians (plight; Plight.
Summary / Abstract:

LTRemiantis tipologiniu ir analitiniu aprašomuoju metodais, verifikuojama "Sūduvių knygelės" etnomitografinių epizodų - sužadėtuvių, laidotuvių, metinių, uzurpuoto daikto paieškos - autentiškumas, eksplikuojama šių motyvų etiologija. Pasitelkiant lyginamąjį istorinį bei vidinės rekonstrukcijos metodus, straipsnyje analizuojama SK užfiksuotų, vakarų baltų leksikonui priskiriamų leksemų jtv. "abglobte", "Capernen" (taip pat pr. "poskeiles", "Pufchkayles") ir sūduvių sintagmų "Begeyte", "Begeyte Pecolle"; "Ohow mey myle swente panike!"; "kayls naussen gingethe"; "kayls posskayls eins peranters"; "Kellewese periot", "Kellewese periot"; "trenke", "trenke" kilmė. [Iš leidinio]

ENThe article actualizes newly the necessity to verify the origin of the ceremonies of plight, funeral, and hunt of the stolen objects found in the "Yatvigian Book" (hereinafter YB). The above-mentioned cultural motifs are analysed applying typological and analytical descriptive methods. Comparative and inner reconstruction methods are used to perform the analysis of the West Baltic lexemes: Yatv. "abglobte", "Capernen", OPr. "poskeiles", "Pufchkayles". Also, the etiology of the Yatvigian syntagmas "Begeyte", "Begeyte Pecolle"; "Ohow mey myle swente panikei"; "kayls naussen gingethe"; "kayls posskayls eins peranters"; "Kellewese periot", "Kellewese periot"; "trenke", "trenke" are presented. [Extract, p. 185]

ISBN:
9786098231151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88802
Updated:
2021-02-02 19:07:00
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: