Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje
Alternative Title:
Ethnocultural Processes in Western Lithuania in the mid-1st millennium AD
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006.
Pages:
138 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Tyrinėjimų istorijos apžvalga — Genčių ribos ir tarpgentinės dykros — Vakarų ir rytų baltų ribos kaita archeologijos duomenimis — Nauji laidojimo papročiai Nemuno žemupyje — Vidgirių kapinyno įkapės, jų analogai ir kilmė: Vidgirių kapinyno įkapės; Nemuno žemupio kultūros perimamumas V amžiaus viduryje; Vidgirių kapinyno įkapių analogai ir kilmė — Penktojo amžiaus vakarų Lietuvos etninių procesų rekonstrukcija pagal archeologijos duomenis — Pirmojo mūsų eros tūkstantmečio rašytiniai šaltiniai ir archeologijos mokslo duomenys — Prūsijos ir Lietuvos metraščių legendos: Renesanso laikų rašytinių šaltinių apžvalga; Apie Prūsijos metraščių legendinės dalies sukūrimą — Išvados — Literatūra.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir kitų baltų genčių kilmė, atsiradimas, raida ir likimas - etnogenezė - tapo mokslo objektu. Jau keletą šimtmečių baltų genčių istorijos problemas bando spręsti istorikai, kalbininkai, archeologai bei antropologai. Ne visada jų tyrinėjimų rezultatai ir išvados sutampa. Ne visais klausimais šiuo metu įmanoma prieiti vieningos nuomonės, dažnai dar trūksta duomenų. Tačiau mokslas nestovi vietoje, vyksta nauji tyrinėjimai, tobulėja tyrinėjimų metodai, vienų tyrinėtojų atradimai skatina kitų atradimus. Etninė baltų genčių istorija pastaruoju metu sulaukia vis daugiau tyrinėtojų ir visuomenės dėmesio. Skiriama daug dėmesio baltų genčių susidarymui, rytų ir vakarų baltų genčių išsiskyrimui, atskrų baltų genčių teritorijų nustatymui, lietuvių tautybės bei valstybės formavimuisi. Knygoje nesiekta smulkiai išdėstyti etninių tyrinėjimų istoriją, minimos pagrindinės tyrinėjimų kryptys, etapai ir autoriai, kurių darbai ar mintys šiandien yra aktualūs ir susiję su nagrinėjama tema. Dėmesys sutelktas į perėjimą iš senojo į vidurinįjį akmens amžių (I m. e. tūkstantmečio vidurys), kai vyko didžiausi materialinės kultūros pakitimai, išsiskyrė naujos baltų gentys.Reikšminiai žodžiai: Vakarų Lietuva; Nemuno žemupys; Etnokultūtiniai procesai; Rašytiniai šaltiniai; West Lithuania; Nemunas' lowland; Ethnic-cultural process; Written source.

ENThe origin, emergence, evolution and date of the Lithuanians and other Baltic tribes – or ethnogenesis – have become the subject of scientific studies. Historians, linguists, archaeologists and anthropologists have attempted to solve problems of the history of the Baltic tribes for several centuries already. The results and conclusions of their studies do not always coincide. A unanimous opinion on all issues is not yet possible today, and information is often lacking. However, science is in the process of development that spurs new investigations and upgraded methods of investigation with some investigators' discoveries giving rise to discoveries by other scholars. Recently, the ethnic history of the Baltic tribes has witnessed increased attention from scholars and the public. Much attention is devoted to the formation of the Baltic tribes, the separation of the eastern and the western Baltic tribes, identification of the territories of individual Baltic tribes and the formation of the Lithuanian nationality and the state. The book’s purpose was not to give a detailed account of the history of ethnic investigations. Instead of that, the study mentions the main directions of investigations, as well as their stages and authors whose works or ideas are relevant today and are linked with the given theme. The focus is on the transition from the Old Stone Age to the Middle Stone Age (the mid-1st millennium AD) marked by the greatest changes in material culture and emergence of new Baltic tribes.

ISBN:
9986198917
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3846
Updated:
2021-01-20 22:05:29
Metrics:
Views: 60
Export: