Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sakralinė geografija. I dalis: sampratos ir tyrimų krypties formavimosi prielaidos
Alternative Title:
Sacral geography of Lithuania. Part I: conceptions and assumptions of research direction formation
In the Journal:
Geografijos metraštis [Annales Geographicae. Geographical Yearbook]. 2018, 51, p. 61-78
Keywords:
LT
Sakralinė geografija; Šventvietės; Hierofanija.
EN
Sacral geography; Sacred place; Hierophany.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – sudaryti teorinį ir empirinį pagrindą, kuris padėtų formuoti sakralinės geografijos kryptį Lietuvoje. Todėl buvo siekiama įsigilinti į sakralinės geografijos ir jos pagrindinių sąvokų sampratą, apžvelgti jau atliktus panašios tematikos tyrimus, surinkti ir susisteminti duomenis apie Lietuvos ir Žemaitijos (II dalyje) sakralinius objektus ir vietas, įvertinti paplitimo ypatybes, kaitos perspektyvas. Tikslui pasiekti naudoti metodai: mokslinės literatūros, internetinių šaltinių bei informacinių leidinių analizė, kartografinė analizė, loginė ir lyginamoji analizė bei loginiai apibendrinimai. Naujas Lietuvos sakralinės geografijos tyrimų aspektas šiame darbe – tai išsami sakralinės geografijos sampratos ir terminijos apžvalga ir įvertinimas, geografinei prieigai būdingas kompleksinis įvairių sakralinių objektų, vietų ir erdvių, jų paplitimo tyrimas, apimantis tiek senosios baltų religijos, tiek krikščionybės, tiek ir modernųjį palikimą. Paprastumo dėlei visas šventų vietų kategorijas straipsnyje kartais vadinsime tiesiog šventomis vietomis arba hierofanijomis. [Iš straipsnio, p. 62]

ENThe paper reveals general trends of development of sacral geography, its main concepts and premises of formation of this research field in Lithuania. The first part of the paper concentrates on the variety of concepts and terminology of the subject. The analysis of previous studies in Lithuania and abroad is presented as well. The main aim of the paper was to create theoretical and empirical background, which would enable to form the direction of development of sacral geography in Lithuania. The conclusion that the sacral geography is only in its initial stage of development in Lithuania was made. The concepts, developed in foreign countries have been accepted but their meanings and contents are often uncertain. [From the publication]

ISSN:
0132-3156; 2335-8610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82811
Updated:
2022-02-24 16:11:24
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: