Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale "De diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum": Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltiškųjų teonimų perteikimo ir dievų funkcijų nustatymo problematika Jano Łasickio veikale "De diis Samagitarvm Cæterorvmque Sarmatarum, & falſorum Chriſtianorum. Item de religione Armeniorum": Salaus, Klamals, Atlaibos, Tawals
Keywords:
LT
14 amžius; Janas Lasickis; Mitologija / Mythology; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu pasirodo vis daugiau darbų, skirtų Lenkijos reformacijos judėjimo dalyvio (kalvinisto), diplomato ir, žinoma, bajoro Jano Lasickio (1534-1602) veikale "De Diis Samagitarvm Caeterorvmque Sarmatarum, & falforum Chriftianorum. Item de religione Armeniorum" (1582) (plačiau apie jį žr. LE XIV 181 tt.; BRMŠ 2001, 577 tt.; Lasickis 1969; Ališauskas, Vildžiūnas 2009) minimos lietuvių mitologinės (taip pat ir kalbinės) medžiagos analizei. Šį, 16 a. pabaigoje sukurtą veikalą, išspausdintą tik 1615 m. Bazelyje, buvo itin išpopuliarinę romantizmo atstovai (J. I. Kraševskis, J. Šliūpas, J. Basanavičius, S. Daukantas ir kt.). T. Narbutas, remdamasis šiame šaltinyje išdėstyta informacija apie žemaičių garbintus dievus, netgi sukūrė lietuvių panteoną (LE 1958, 183). Po to pasirodė kritinių darbų, kurių autoriai (S. Stanevičius, M. Akelaitis, A. Mierzyńskis, A. Schleicheris, W. Mannhardtas ir kt.) teigė, kad Lasickis pateikė niekuomet neegzistavusios religinės sistemos modelį, t.y. traktuotiną kaip falsifikatą - todėl šio veikalo informacija traktuotina kaip prasimanymai. Politeistinį, Lasickio sukurtą žemaičių pagoniškosios religijos modelį Zenonas Ivinskis (LE 1958, 183) interpretuoja kaip antikatalikiškumo refleksiją t.y. kvestionuoja katalikų bažnyčios kanonizacinę doktriną ir praktiką - lygina žemaičių dievus su katalikų šventųjų gausa. [...]. [Iš straipsnio, p. 101]Reikšminiai žodžiai: Atlaibos; Baltai; Baltų religija ir mitologija; Janas Lasickis; Klamals; Salaus; Tawals; Teonimai; Žemaitija (Samogitia); Atlaibos; Baltic religion and mythology; Balts; Jan Lasicki; Klamals; Salaus; Samogitia; Tawals; Teonyms; Theonyms.

ENThe article deals with the problem of the linguistic analysis of the four theonyms Salons, Klamals, Atlaibos, Tawals mentioned in Jan Lasicki's work "De Diis Samagitarvm Caeterorvmque Sarmatarum, & falforum Chriftianorum. Item de religione Armeniorum". Cryptogram methods are used to explain the changes which have appeared in morphological structure of the words probably by virtue of taboo phenomenon. Changes of the lexemes are explained by means of areal studying and synchronous methods. Being based on the carried out analysis, the main conclusion has been made, to which earlier came Nikolai Mikhailov, that theonyms cited in Lasicki's writing reflect authentic linguistic material which can not be ascertained taking no attention to detailed analysis of lexeme each component. [Iš leidinio]

ISBN:
9788360517796
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84794
Updated:
2020-10-20 06:20:36
Metrics:
Views: 75    Downloads: 14
Export: