Elenytė ir jos upės. Psichoanalitinis žvilgsnis į pasaką

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elenytė ir jos upės. Psichoanalitinis žvilgsnis į pasaką
Alternative Title:
Elenytė/little Helen and her rivers: a psyhoanalytical glimpse into a fairy tale
In the Journal:
Būdas. 2021, Nr. 4 (199), p. 45-61
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTKultūrinis užtaisas, atsineštas iš vaikystės, padeda įsisavinti ir atlaikyti patirtis. Vaikui sekama pasaka nusėda ir glūdi jo sielos saugykloje, kol tam tikra vidinė ar išorinė situacija susisieja su pasakos fragmentu ar herojaus būsena, ir atrandamas atitinkamas situacijos „išrišimas“, net nebūtinai sąmoningai jį iki galo suprantant. Pasakų skaitymas svarbus ne tik ir ne tiek didaktine prasme, lyg supažindinant vaiką su išorinio pasaulio galimybėmis bei grėsmėmis (jei eisi į mišką, gali sutikti piktą žvėrį ir pan.), bet dar labiau supažindinant vaiką su vidiniais kraštovaizdžiais, jų gyventojais ir reiškiniais. Mitai, pasakos, sakmės - tai praeities patirčių santalka, lyg kraitis, kurį ankstesnės kartos sukrovė sielai, palydėdamos ją į savarankišką gyvenimą. Kartais ir terapijoje, atpažinus pasakos motyvą ir leidus jam vesti, siela tarsi įgyja palydovą, netgi pribuvėją virsmo situacijoje, o kartais jis gali tapti ir viso gyvenimo kodu. Todėl analitinėje psichologijoje pasitikime pasakomis, kaip ir sapnais. Pasitikime jų vedimu. Panašiai kaip klausydamiesi muzikos: atsiduodame jai ir leidžiamės jos plukdomi lyg upės. [Iš straipsnio, p. 45]Reikšminiai žodžiai: Pasaka; Folkloras; Analitinė psichologija; Vaikai. Keywords: A fairy tale; Folklore; Analytical psychology; Children.

ENThe old Lithuanian fairy tale “Nine Brothers and their little sister Elenytė/Helen” is the central theme of the article. Following the heroines footsteps leading through the forest to a meeting with a laumė (witch), bathing in a river of blood into which Elenytė is brought by deception, during a conversation with the moon during the loneliness of night-time shepherding, the author observed the transformation of the heroine from a naive and obedient girl to a mature woman. Indeed, in the fairy tale there are many hints to the rituals of the initiation of women. Full of mythological images and symbols, this fairy tale also has links with both old Lithuanian fertility rituals and ancient Greek Eleusinian Mysteries. However, it is important to look at todays postmodern world, to ask whether a mystery is possible today? The author, being a psychoanalyst of the Jungian direction, believes that mystery has been outed from the public space, yet is still present in the depths of our soul. Sometimes we can recognise it in the dreams of todays women. Several such dreams are presented and analysed in this article. The symbols that appear in them bring us back to the millennium-old mysteries. [From the publication]

ISSN:
2669-0403
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97660
Updated:
2022-11-29 07:28:52
Metrics:
Views: 40
Export: