Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės = Lithuanian verbal healing charms

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės =: Lithuanian verbal healing charms
Editors:
Vaitkevičienė, Daiva, sudarymas, parengė, įvadas [com, edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008.
Pages:
919 p., [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies kultūra / Folk culture; Rusų kalba / Russian language.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTTai akademinis leidinys, kuriame skelbiami lietuvių gydomieji užkalbėjimai. Leidinys apima daugiau kaip 1700 užkalbėjimų tekstų, užrašytų Lietuvoje nuo 1559 iki 2007 metų; tarp jų ir 150 Lietuvoje užrašytų užkalbėjimų tekstų lenkų ir rusų kalbomis. Leidinį sudaro formulės, sakytos gydant ar siekiant ap(si)saugoti nuo ligų. Tai labai archaiškas mūsų kultūros paveldas, susijęs su magine ir ritualine praktika, atspindintis mitinį pasaulėvaizdį. Dalis užkalbėjimų yra krikščioniškos kilmės tekstai, turintys tarptautinius atitikmenis ir svarbūs ne tik mitologijos ar folkloro, bet ir liaudies religijos tyrimams. Lietuvių užkalbėjimai - tai fundamentinis folkloristikos šaltinių leidinys, čia skelbiamas arba referuojamas visas lietuvių gydomųjų užkalbėjimų masyvas - nuo rankraštinių tekstų ir ankstyviausių publikacijų iki pačių vėlyviausių užrašymų. Lietuvių užkalbėjimai taip pat yra ir tipologinis leidinys: gydymo tekstai ir formulės pateikiami juos grupuojant į užkalbėjimų tipus - analogišką semantinę-sintaksinę struktūrą turinčių tekstų grupes. Toks užkalbėjimų grupavimas atitinka aukštus šiuolaikinių folkloristikos leidinių reikalavimus. Šiuo požiūriu Lietuvių užkalbėjimai yra vienas iš nedaugelio užkalbėjimų leidinių Europoje, parengtas tipologiniu principu. Lietuvių užkalbėjimai yra vertingas ir lietuvių kalbos paveldo šaltinis: skelbiamų užkalbėjimų tekstuose yra daug archaizmų, tarminės leksikos ir sintaksės ypatumų, svarbių lietuvių kalbos paveldo tyrimams. Siekiant unikalią lietuvišką medžiagą padaryti prieinamą tarptautinei mokslininkų bendrijai, visų užkalbėjimų tipų pavyzdžiai leidžiant pateikti ir anglų kalba.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių etninė kultūra; Liaudies medicina; Užkalbėjimai; Gydymo formulės; Lithuanian ethnic culture; Folk medicine; Verbal healing charms; Healing formulas; Lietuvių fokloras; Gydomieji užkalbėjimai; Maldelės; Būrimai; Lithuanian foklore; Prayers; Divination formulas.

ENIt is an academic issue presenting Lithuanian healing incantation. The issue includes over 1700 incantation texts written down in Lithuania since 1559 to 2007, including 150 incantation texts in Polish and Russian languages put down in Lithuania. The issue includes formulas, which were pronounced during the healing process or in order to ensure protection from diseases. It is a very archaic heritage of our culture, which is related to magic and rituals and reflects mythical worldview. Some of the incantations are of Christian origin and have international equivalents. They are important not only for mythology or folklore research, but also for studies of folk religion. “Lithuanian incantations” is a fundamental issue of folklore sources. It presents or refers to all Lithuanian healing incantations starting from manuscript texts and early publications to the latest recordings of incantations. “Lithuanian incantations” is also a typological issue: healing texts and formulas are presented by grouping them into types of incantations according to their semantic and syntactic structure. Such grouping of incantations corresponds to modern requirements for folklore issues. In this respect, “Lithuanian incantations” is one of the few issues of incantation texts in Europe, which was produced on the typological principle. “Lithuanian incantations” is a valuable source of heritage of the Lithuanian language: incantation texts have a great number of archaisms, dialectical vocabulary and syntactic peculiarities, which are important for the research of Lithuanian linguistic heritage. In order to make this unique Lithuanian material accessible for the international community of scientists, examples of all types of incantations are presented in the English language.

ISBN:
9789955698944
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20985
Updated:
2019-03-21 19:25:16
Metrics:
Views: 325    Downloads: 52
Export: