Lietuvos istorija. T. 2, Geležies amžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorija. T. 2, Geležies amžius
Alternative Title:
History of Lithuania. Vol. 2, The Iron Age
Editors:
Zabiela, Gintautas, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2007.
Pages:
517 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas — Istoriografinė apžvalga / Gintautas Zabiela — Romėnų įtakos ir baltų kultūrų klestėjimo laikotarpis / Rasa Banytė-Rowell : Laikotarpio apibūdinimas ir chronologija : I-V a. istorinių įvykių Europoje apžvalga ; Antikiniai rašytiniai šaltiniai apie Baltus ; Kultūrinės sritys Lietuvos teritorijoje I-IV a. : Vakarų Lietuvos kapinynai su akmenų vainikais ; Nemuno žemupio kapinynai ; Vidurio Lietuvos kapinynai ; Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos pilkapiai ; Ankstyvieji Rytų Lietuvos pilkapiai ; Užnemunės laidojimo paminklai ; Kultūrinių sričių išskyrimo kriterijai ; I-IV a. raida pagal archeologinių radinių duomenis : Ankstyvasis romėniškasis laikotarpis (0-150 m.) ; Vėlyvasis romėniškasis laikotarpis (150-400 m.) ; Romėniškasis importas ir Romėnų įtakos krypčių kaita : Prekybos keliai ; Romėniški dirbiniai baltų žemėse ; Baltų ryšiai su kitais barbariškosios Europos gyventojais : Prekyba ir idėjų mainai ; Ryšiai su Pševorsko kultūra ; Vielbarko kultūros įtaka ; Pietinių ir rytinių kaimynų kultūrų bruožai ; Vietiniai emaliuoti dirbiniai ; Pabaltijo germanų dirbiniai ; Ginkluotė ir karyba : Ginklai kapuose ; Ietys ; Kirviai ; Kalavijai ir peiliai ; Skydai ; Žirgas ir raitelis ; I-IV a. gyvenvietės ; I-IV a. gyvensena ir socialiniai modeliai : Ekonomika ; Laidojimo būdai kaip tikėjimo atspindys — Tautų kraustymosi ir baltų genčių sklaidos laikotarpis / Ilona Vaškevičiūtė : Laikotarpio apibūdinimas ir chronologija ; Bendra Europos situacija ; Tautų kraustymasis ir Baltai ; Gyvenvietės ; Piliakalniai ; Verslai : Žemdirbystė ; Gyvulininkystė ; Medžioklė, žvejyba, bitininkystė ; Amatai : Juodoji metalurgija ; Spalvotųjų metalų apdirbimas ; Medžio apdirbimas ; Naminiai verslai ; Prekyba : Europinės prekybos keliai ; Prekyba baltų pasaulyje.Pasaulėžiūros bruožai : Deginimo papročio įsigalėjimas ; Dvasinis gyvenimas ; Baltų gentys : Kuršiai ; Žiemgaliai ; Sėliai ; Latgaliai ; Aukštaičiai ; Žemaičiai ; Skalviai ; Lamatiečiai ; Lietuviai ; Jotvingiai ; Prūsai ; Socialiniai procesai — Vikingų ir baltų genčių konsolidacijos laikotarpis / Vytautas Kazakevičius : Laikotarpio chronologija ir etapai ; Geografinės žinios apie Baltų kraštus VII-XII a. / Darius Baronas ; Vikingai Rytų Europoje ir Baltų kraštai IX-XII a. / Darius Baronas ; Prekybiniai ir kariniai santykiai su Skandinavija ; Vikingai rytiniame Baltijos jūros krante : Skandinaviški dirbiniai ; Prekybinės faktorijos ; Gruobinia ; Palanga ; Kaupas (Viskiautai) ; Trusas ; Piliakalniai ir gyvenvietės ; Ūkio bruožai : Žemdirbystė ir gyvulininkystė ; Gyvulininkystė ; Pagalbiniai užsiėmimai ; Amatų raida : Metalų apdirbimas ; Juvelyrai; Vietinės produkcijos gamyba ; Prekyba Vikingų laikais : Atvežtiniai dirbiniai ; Spalvotųjų metalų žaliava ; Prekyba su vakarų kraštais ; Piniginės sistemos pradmenys ; Baltų genčių kultūros bruožai : Kuršiai ; Žiemgaliai ; Sėliai ; Latgaliai ; Aukštaičiai ; Žemaičiai ; Skalviai ; Lietuviai ; Sūduviai-jotvingiai ; Prūsai — Pirmosios krikščionių misijos baltų kraštuose / Darius Baronas — Iki valstybinis ir baltų genčių sąjungų laikotarpis / Gintautas Zabiela : Laikotarpio apibūdinimas ; Baltų gentys valstybių apsuptyje ; Rusios ir Danijos ekspansija į Baltų kraštus ; Genčių sąjungos ; Materialinė ir dvasinė Baltų genčių kultūra ; Sąlygos susikurti valstybei — Geležies amžiaus vieta Lietuvos ir baltų istorijoje / Gintautas Zabiela — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTGeležies amžius (I–XII a.) Lietuvos istorijoje yra svarbi epocha, kurioje galutinai susiformavo ir savo vietą Europoje surado baltų gentys. Iki tol Lietuvos istorijoje ji plačiausiai buvo nušviesta tarybiniame laikotarpyje, tačiau platesnės visuminės sintezės iki šiol nesulaukė. Romėnų įtakos laikotarpio (I–IV a.) pradžią žymi geležies gamybos technologijos iš vietinės balų rūdos įsisavinimas bei plataus spalvotųjų metalų (pirmiausia bronzos) apdirbimo pradžia. Kartu sunyko didelė ir ilgai gyvavusi baltiška Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Baltus veikė Romos imperijos kultūrinė įtaka, palietė jų apgyventų teritorijų pakraščiuose vykę kitų tautų judėjimai. Jie vietos bendruomenes privertė susirūpinti savo saugumu, kas pasijuto jų vidinėje socialinėje raidoje. Piliakalnių įtvirtinimų stiprinimas ir pirmieji kunigaikštiški kapai yra to išraiška. Tautų kraustymosi laikotarpio (V–VIII a.) metu baltų apgyventa teritorija esmingai sumažėjo iš trijų pusių, tik šiaurėje su finougrais išlikdama beveik nepakitusi. Šiame laikotarpyje išsiskiria baltų gentys, žinomos ir istorinių laikų pradžioje. Vikingų laikotarpyje (IX–XI a. pirma p.) Rytų Pabaltijys buvo labai artima jų įvairiapusės ekspansijos teritorija. Tuo metu susikūrė Lenkijos ir Rusios valstybės, pradėjusios ekspansiją į kaimynines baltų gentis, pirmiausia siekdamos jas pajungti ekonomiškai. Kartu baltai susidurė ir su pirmosiomis krikščionių misijomis. Ikivalstybiniame laikotarpyje (XI a. antra p.–XII a.) prasidėjus kaimyninių valstybių skaidymosi tendencijoms baltų gentys pasinaudojo istoriniu šansu sukurti savo valstybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gentys; Archeologinės kultūros.

ENThe Iron Age (1st-12th cc.) is an important epoch in the history of Lithuania as during this period the Baltic tribes witnessed their final formation and found their place in Europe. This epoch of Lithuania’s history received the widest coverage in the Soviet era. However, it has not seen a more integrated synthesis until today. The beginning of the period of Roman influence (1st-4th cc.) is marked by the assimilation of the iron production technology from local ore and the widespread processing of nonferrous metals (primarily of bronze). At the same time, the great and old Baltic Linear Pottery culture fell into decay. The Balts were influenced by the culture of the Roman Empire and movements of other nations residing on the edges of the territory inhabited by the Balts. All this forced local communities to show concern for their own security, which was felt in their internal social development. Reinforcement of fortifications of castle hills and the first burial grounds of the dukes are an expression of that. During the Migration Period (5th-8th cc.), the area inhabited by the Balts witnessed significant contraction on three sides, remaining almost unchanged only in the north where it bordered the Finno-Ugric territory. In the Viking Period (9th-11th cc.), the Eastern Baltics was a territory of the Baltic tribes’ diverse expansion. That period saw the emergence of the Polish and the Russian states that began expansion to the neighbouring Baltic tribes with the primary aim of their economic control. At the same time, the Balts were encountered with the first Christian missions.

ISBN:
9789955230618 (2 tomas); 9955584912 (bendras)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11282
Updated:
2021-03-17 19:18:49
Metrics:
Views: 294
Export: