Namų laimė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Namų laimė
Alternative Title:
Happiness of home
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 4, p. 9-21
Keywords:
LT
Laima.
Summary / Abstract:

LTIštobulinta laimės samprata yra vienas svarbiausių baltų religijos bruožų. Laimės sampratą įkūnijanti deivė Laima reiškiasi daugybe pavidalų: egzistuoja skirtingos laimės rūšys, pvz., žmogaus laimė, namų laimė, gyvulių laimė, prekybos laimė ir t. t. Straipsnyje analizuojamos namų laimės apraiškos. Pagrindinės vertybės, sudarančios namų laimės sąvoką ir susijusios su Laima, yra skalsa (gėrybių neišsenkamumas) ir pilnatvė (turtas). Tai dvi to paties reiškinio pusės: skalsa yra mitinis principas, išreiškiantis gėrybes in potentia (galėjimą išlaikyti ir dauginti turtą), o pilnatvė (turtas) – tai realizuota skalsa, disponavimas realiomis, apčiuopiamomis vertybėmis.). Skalsa vaizduojama pasitelkiant keimerio, dvigubo vaisiaus, simboliką – taip išreiškiama dalybinė progresija, daugėjimas dalinantis – iš vieno randasi du, iš dviejų – keturi ir t.t. Siekiant užtikrinti skalsą, kepami specialūs maži duonos kepaliukai, kurie aukojami Laimai. Kartais vietoje Laimos pasirenkama jos zoomorfinė forma: mažas duonos kepalėlis (pagrandukas), kuris aukojamas šuniui – dalingam, laimę teikiančiam gyvūnui. Namų laimės turinys turi erdvinę išraišką. Namo viduje Laimos buvimo vieta sietina su angomis ir ribomis: horizontaliosios ribos sutampa su namo sienomis, o vertikaliosios ribos – su grindimis ir lubomis. Plačiąja prasme namų laimės erdvė apima ne tik gyvenamųjų ir ūkinių pastatų vidų, bet ir visą žemės valdą – kiemą bei dirbamą žemę. Sodybos teritorijos viduje Laimai buvo įrengiama kulto vieta – specialus akmuo, lokalizuojamas kluonienoje (aptvertoje aikštelėje prie kluono) arba prie įėjimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laimė; Namai; Laima; Hapiness; Home; Laima.

ENElaborated concept of happiness is one of the main characteristic of the Baltic religion. The concept of happiness embodied by the Goddess Laima is expressed in many different forms: there are various forms of happiness, such as a person’s happiness, happiness at home, animal happiness, happiness of trade, etc. The article deals with the forms of happiness at home. The main values which are related to the concept of happiness at home and related to Laima, are affluence (inexhaustible welfare) and plenitude (wealth). These are two sides of a coin: affluence is a mythological principle which embodies welfare in potentia (a possibility to keep welfare and increase it), whereas plenitude (wealth) is a form of the materialized affluence, the use of the real possessions and values). Affluence is portrayed by means of a double fruit symbol, which helps reflect divisional progression and increase, when one becomes two, two become four, etc. Happiness at home had its special characteristics. In the middle of a house Laima was believed to be found in holes and corners – horizontal corners coincided with the walls of the house, whereas vertical ones with the floor and the ceiling. In a broad sense, the space of happiness at home does not only cover living and household premises, but the entire plot of land of a house owner, including the yard and the cultivated land. The farmstead used to have a special worship place for Laima within the territory of a farm - a special stone put in an enclosed area in the vicinity of a stockyard or near the entrance.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7394
Updated:
2020-02-26 11:25:20
Metrics:
Views: 58    Downloads: 8
Export: