Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1)
Alternative Title:
Archaeological investigations into the Middle Ages of Lithuania (1)
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 53, p. 3-14
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; 19 amžius; Viduramžiai; Apuolė; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kernavė; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTLietuvos viduramžių archeologijos paminklų tyrimų pradžia siekia 1854 m., kai grafas Eustachijus Tiškevičius atliko kasinėjimus Trakų pusiasalio pilyje. XIX a. – XX. a. pradžioje Lietuvoje tyrinėta maždaug 15 viduramžių senkapių, 1918-1940 m. – devyniolika senkapių. Prieškariu vyko didelio masto Apuolės ir Impilties piliakalnių kasinėjimai, vadovaujami V. Nagevičiaus, 1930 m. vyko Kauno pilies archeologiniai tyrinėjimai. Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte lenkų archeologai tyrinėjo Vilniaus Aukštutinę ir Žemutinę pilis, Katedrą. Sovietmečiu Lietuvoje tyrinėjimai atnaujinti 1948 m., pradėjus kasinėti Linksmučių kapinyną. 1957-1991 m. V. Daugudis tyrinėjo net 12 vėlyvųjų piliakalnių. Šiuo metu svarbiausi vėlyvųjų piliakalnių tyrinėjimai vyksta Kernavėje (vad. A. Luchtanas) ir Šeimyniškėliuose (vad. G. Zabiela). XX a. penktajame dešimtmetyje pradėti mūrinių viduramžių pilių ir senamiesčių archeologiniai tyrimai. Vien Vilniuje iki šiol vykdyta beveik 900 kasinėjimų ir stebėjimų. Tuo tarpu pagoniškosios kulto vietos Lietuvoje archeologų tebėra beveik netyrinėtos. Pirmoji studija, kurioje buvo susisteminta Lietuvos archeologinė, tame tarpe ir senkapių, medžiaga buvo 1925 m. pasirodęs A. Spicyno darbas. Vienas svarbiausių prieškario Lietuvos veikalų – P. Tarasenkos parengtas Lietuvos archeologijos paminklų registras. Mūrinių pilių tyrimai apibendrinti 1971 m. kolektyvinėje monografijoje „Lietuvos pilys“, vėlyvųjų piliakalnių tyrimai – 1995 m. G. Zabielos monografijoje „Lietuvos medinės pilys“. Išleista knygų ir publikacijų, skirtų Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų raidai.Reikšminiai žodžiai: Viduramžiai; Senamiestis; Archeologiniai tyrinėjimai; Protomiestai; Ankstyvųjų miestų raida; Medieval archaeology; Old Towns; Archaeological investigations; Proto-urban settlements; Development of early towns.

ENThe beginning of investigations into archaeological monuments of the Middle Ages of Lithuania goes back to 1854 when Earl Eustachy Tyszkiewicz excavated in the peninsular castle of Trakai. In the 19th - at the beginning of the 20th century about 15 burial grounds were studied in Lithuania, in 1918-1940 – 19 burial grounds. Before the war large-scale excavations headed by V. Nagevičius were conducted in Apuolė and Impiltė hill forts, in 1930 archaeological investigations into Kaunas Castle were carried out. Polish archaeologists investigated the Upper and Lower castles of Vilnius, the Cathedral in Vilnius region occupied by the Poles. In the soviet times investigations were renewed in 1948 when Linksmučiai cemetery was excavated. In 1957-1991 Vytautas Daugudis investigated 12 late hill forts. Now the most important excavations are conducted in Kernavė (Head A. Luchtanas) and Šeimyniškėliai (Head G. Zabiela). In the fifth decade of the 20th century archaeological investigations into brick castles and Old Towns of the Middle Ages were begun. In Vilnius alone almost 900 excavations and observations have been carried out. However, pagan places of cult in Lithuania have hardly been investigated in Lithuania. The first study containing systematised archaeological material, including that of burial grounds, was A. Spicyn’s work in 1925. One of the most important pre-war works was the Register of Archaeological Monuments of Lithuania prepared by P. Tarasenka. Investigations into brick castles are summed up in the monograph Lietuvos pilys, investigations of the late hill forts – in the monograph by G.Zabiela Lietuvos medinės pilys (Wooden Castles of Lithuania) published in 1995.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7525
Updated:
2018-12-20 22:55:13
Metrics:
Views: 66    Downloads: 29
Export: