Laukpatis ir Dimstipatis : lauko ir namų dievai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laukpatis ir Dimstipatis: lauko ir namų dievai
Alternative Title:
Laukpatis and Dimstipatis : Agricultural and Household Deities
In the Journal:
Šiaurės Atėnai. 2006, Nr. 47, p. 10-11
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų mitologija; Mitinių būtybių funkcijos; Dievai Laukpatis ir Dimstipatis; Baltic Mythology; Functions of Mythic Deities; Gods Laukpatis and Dimstipatis.
Keywords:
LT
Dievai Laukpatis ir Dimstipatis; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Mitologija / Mythology.
EN
Gods Laukpatis and Dimstipatis.
Summary / Abstract:

LTLaukpatį pirmasis traktate „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ (1582) pamini Jonas Lasickis. Iš jo pateiktos informacijos sunku nustatyti dievybės statusą, nes tai gali būti ir konkretaus sėjamo ar ariamo lauko globėjas, savita konkretaus lauko dvasia ir universalus laukų (visų laukų, arimų) dievas, o tai labai skirtingi hierarchiniai lygmenys. Wilhelmas Mannhardtas laiko jį tiesiog „lauko Viešpačiu“, o kitur tapatina su Lauksargiu. Tačiau tyrimuose šiuo metu nerandama didesnio pagrindo manyti, kad Laukpatis ryškiau skirtųsi nuo Lauksargio, o informacijos apie jį nepalyginti daugiau. Pirmoje straipsnio dalyje siekiama paaiškinti Laukpačio ir Lauksargio tapatumo problemą ir, jei įmanoma, paliesti ne vien šių dievybių santykio, bet ir genezės klausimą. Antroje dalyje, kalbant apie Dimstipatį, mėginama išsiaiškinti, ar galima Dimstipatį ir Laukpatį priskirti prie tos pačios dievybių kategorijos, ar jie savo rangu skiriasi, ar yra to paties lygmens skirtingų sferų globėjai. Prieinama išvada, kad Laukpatis turi pagalbininką Lauksargį (ir, matyt, ne vien jį), o sodybos dievas Dimstipatis savo žinioje turi aibę sargų, namų dievų. Paaukojus Laukpačiui nebereikia specialiai rūpintis visa lauksargių aibe. Auka Dimstipačiui saugo ir turtą, ir ugnį, ir židinį, ir šeimyną. Žemėpatis, Laukpatis, Dimstipatis, Vėjopatis valdo sritis ir smulkesnes mitines būtybes ar net stichijas (žemę, vėjus, vandenis, ugnį). Taigi, tai būtų aukštųjų dievų kategorija, ne aukščiausieji, o „viduriniai“ dievai, tiesiogiai susiję su žmonėmis dievopačiai.

ENThe first part of the paper deals with the problem of identity of Laukpatis and Lauksargis, touching upon the problems of the relationship and genesis of these deities. The second part discusses the home deity Dimstipatis, trying to explore whether Laukpatis and Dimstipatis could be attributed to the same category of deities and whether they differ in ranks or are patrons of the same rank in charge of different areas. Both Laukpatis and Lauksargis are individual deities. They are not identical as Lauksargis is an assistant of Laukpatis. These deities are manifestations of the archaic Eurasian system of guards, overlords and spiritual guardians rather than products of the 16th-c. peasant consciousness. Similarly to Laukpatis, Dimstipatis has legions of guards and household deities at his disposal. An offering to Dimstipatis ensures protection of one’s property, fire, hearth and family. Žemėpatis, Laukpatis, Dimstipatis and Vėjopatis control areas and smaller mythical beings or even the elements (wind, earth, water and fire). They would make up a category of higher or “mid-level” deities directly related with humans, but not of the highest deities.

ISSN:
1392-7760
Related Publications:
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996-2005. 4 t. (743, 821, 839, 282 p.).
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4256
Updated:
2013-04-28 16:02:55
Metrics:
Views: 23
Export: