Sutvėrimas šalčiu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutvėrimas šalčiu
Alternative Title:
Creation by freezing
In the Journal:
Būdas. 2021, Nr. 2 (197), p. 13-20
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių mitologija; Pasaulio sutvėrimas; Perkūnas; Šaltis; Ledas. Keywords: Lithuanian mythology; Creation of the world; Perkūnas (Thunder); Frost; Ice.
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Pasaulio sutvėrimas; Perkūnas; Senieji tikėjimai / Old religion.
EN
Creator; Gods.
Summary / Abstract:

LTLietuvių mitologijoje pasaulio kūrėjas, ar veikiau sutvėrėjas, galįs būti Perkūnas. Jau prieš trejetą metų žurnale skelbtame straipsnyje „Daukanto Perūnas“1, be kita ko, rašyta apie tai, kaip Perkūnas pasaulį sutvėręs savo šiluma (kaip perimą kiaušinį). Si tema pratęsta ir straipsnyje „Daukanto sutvėrimas“2, jame nagrinėtas vienas Simono Daukanto sakinys, esą pasaulio Kūrėją senovės lietuviai vadino „Sutvaru nuo žodžio sutverti, beje, kuris šilima pasaulį sutvirtino arba sukrekino iš dumpių“. Pažymėtas bendrašaknių veiksmažodžių su-tverti ir su-tvlrtinti sugretinimas ir veiksmažodžio (su)tverti reikšmė ‘sutvirtinti’ kaip jo kosmogoninės reikšmės šaltinis. Taigi (su)tverti pasaulį visų pirma reiškia jį sutvirtinti iš skysto pirmykščio chaoso („iš dumpių“), kurį mitologijoje atstoja pirmykščiai vandenys, pirmykštis vandenynas. Taip pat atkreiptas dėmesys į sinonimą (su)krekinti ‘(su)tirštinti’ ir jo savaiminį atitikmenį (su)krekėti ‘(su)tirštėti’, paprastai vartojamus kalbant apie pieno gaminius; pažymėtas ir sinonimas virkšti ‘krekėti’ bei iš jo kilęs daiktavardis varškė. Visai taip, pavyzdžiui, slavų *tvarog ‘varškė' yra bendrašaknis su lie. tverti(s). Taigi, kaip iš skysto pieno tolydžio susitveria grietinėlė, grietinė, sviestas, rūgpienis, varškė, sūris, taip iš skysto chaoso yra sutvertas pasaulis. Tad pieno gaminių tvėrimasis - irgi, beje, veikiant šilumai — yra vienas iš būdingų pasaulio sutvėrimo buitinių pavyzdžių (greta minėto kiaušinių perėjimo). Sis straipsnis savaip pratęsia ankstesniuosius: ketiname parodyti, jog Perkūnas gali tverti veikdamas ne tik šiluma, bet ir šalčiu - kaip tos pačios šilumos trūkumu, o užšalę ar tiesiog „Perkūno užšaldyti“ vandenys gali būti laikomi dar vienu pasaulio sutvėrimo gamtiniu pavyzdžiu. [Iš leidinio]

ENThe article invokes two earlier ones: “The Perkūnas of Daukantas” (Liaudies kultūra, 2018, No. 5, pp. 12-24) and “The Creation by Daukantas” (Būdas, 2019, No. 2, pp. 7-17). In the first one, the thunder god Perkūnas was exposed in the role of Creator, the main mean of his creation being heat, or warmth (by which he hatched the world as an egg). In the second one, Perkūnas’ creation was provided by some other every-day imagery, for instance, the coagulation of milk products by applying warmth as well (noteworthy is Slavic *tvarog “curdle”, of the same root as Lithuanian tverti “coagulate, condense, thicken, harden” and, consequently, “create”). This time some Baltic (Lithuanian, Latvian) and Eastern Slavic mythological material is presented which allows to conclude that the process of coagulation and hardening caused by deprivation of heat, i.e. by cold, as that of water freezing into ice, also pertains to the imagery of creation, and the thunderer Perkūnas accounts for that again. [From the publication]

ISSN:
2669-0403
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97650
Updated:
2022-11-29 07:28:50
Metrics:
Views: 6
Export: