Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: Laimė – Laumė – Švč. Mergelė Marija?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mato Pretorijaus mitinės medžiagos apie gimtuvių ir krikštynų apeigas verifikacija: Laimė – Laumė – Švč. Mergelė Marija?
Alternative Title:
On mythical information of childbirth and christening rituals provided by Matthaeus Praetorius: Laimė – Laumė – the Blessed Virgin Mary?
In the Journal:
Res humanitariae. 2016, t. 20, p. 31-69
Keywords:
LT
17 amžius; Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tekstologija. Paleografija / Textology. Paleography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama ir verifikuojama Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius, XVII a. pabaiga) veikale „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubϋhne) aprašyta mitinė informacija, tiesiogiai susijusi su gimtuvių bei krikštynų apeigomis, sykiu atskleidžiamas Laimės, Laumės, Švč. Mergelės Marijos vaidmuo paminėtuose papročiuose. Lygia greta aptariamos žymesnių XIX–XXI a. tyrėjų, nagrinėjusių M. Pretorijaus pateiktą mitinę medžiagą apie gimtuves ir krikštynas, interpretacijos. XIX– XXI a. tyrimų kontekstas parodė, jog ankstesnių laikotarpių mokslininkai analizuojamos M. Pretorijaus mitinės medžiagos patikimumo nesvarstė. Tyrimas taip pat atskleidė, kad M. Pretorijaus aprašyti mitiniai duomenys apie gimtuves, krikštynas yra patikimi, o žmogaus gimimo globėjos – Laimė / Laumė / Švč. Mergelė Marija – traktuotinos kaip savotiški (viena kitos) tęsiniai arba konstanta ir kintamieji. Konstanta – tai žmogaus gimimas, įprasminamas apeigomis, kurias, atsižvelgiant į istorinį bei religinį kontekstą, globoja tam tikras kintamasis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Matas Pretorijus; Gimtuvės; Krikštynos; Laimė; Laumė; Švč. Mergelė Marija; Autentiškumas; Baltų religija ir mitologija.; Matthaeus Praetorius; Childbirth; Christening; Laimė; Laumė; Blessed Virgin Mary; Authenticity; Baltic religion and mythology.

ENThe article reviews and attempts to verify mythical information provided by Matthaeus Praetorius (Matthäus Prätorius, the end of the 17th century) in his work “Deliciae Prussicae or Prussian Theater” (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubϋhne), which is directly concerned with childbirth and christening rituals, at the same time the role of Laimė, Laumė and the Blessed Virgin Mary in the mentioned customs is revealed. In parallel with this, the article discusses interpretations by more significant researchers of the 19th–21st centuries who were concerned with M. Praetorius’s mythical material on childbirth and christening. The context of the researches of the 19th–21st centuries has shown that researchers of earlier periods did not consider the question of reliability of M. Praetorius’s mythical material. The present research has also revealed that mythical information on childbirth and christening described by M. Praetorius is reliable and that patrons of human birth – Laimė / Laumė / the Blessed Virgin Mary – should be treated as some kind of (each other’s) continuation or as a constant and variables. Human birth is a constant which is made meaningful by rituals that, taking into account historical and religious context, are patronised by a certain variable. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v20i0.1391
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63312
Updated:
2023-04-13 15:30:59
Metrics:
Views: 62    Downloads: 4
Export: