Jono Malalo kronika. 1262 metų chronografas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Malalo kronika. 1262 metų chronografas
In the Book:
Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795 / sudarė Sigitas Narbutas. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 31-38
Keywords:
LT
Jonas Malalas; Jono Malalo kronika; Viduramžių literatūra.
EN
John Malalas; John Malalas chronicle; Medieval literature.
Summary / Abstract:

LTChronografas - kronikoms artimas dažnai anoniminis istoriografinis kūrinys, kuriame dėstoma visuotinė pasaulio istorija. Tokj visaapimantį veikalą savu metu graikiškai parašė vienas iš žymiausių Bizantijos istorikų Jonas Malalas (*apie 491-†578). Manoma, kad šis kūrinys IX a. Bulgarijoje buvo išverstas į senąją slavų kalbą ir iš čia ėmė plisti po slavų apgyventas žemes ir kaimyninius kraštus. Taip XIII a. jis pasiekė senąją Lietuvą. Kalbant apie literatūrines šios rūšies veikalų ypatybes, svarbu nurodyti, kad jų būta dvejopų: chronografų ir kronikų. Skirtumai tarp jų nebuvo esminio, t. y. žanrinio, pobūdžio. Chronografais šiandien priimta vadinti kompiliacinius veikalus, kurie jaunesnėse literatūrose būna atsiradę iš senesnių verstinių kronikų. Tiek bizantinės kronikos, tiek jų pagrindu kurti chronografai būdavo plėtojami rišliais siužetiniais pasakojimais (ne pametiniais užrašais, būdingais metraščiams), o istorijos apžvalga tokiuose istoriografiniuose sąvaduose paprastai prasidėdavo nuo pasaulio sukūrimo. [Iš straipsnio, p. 31]

ISBN:
9786094250491
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90278
Updated:
2022-01-17 20:51:54
Metrics:
Views: 17
Export: