Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai lietuvių fonologijos pagrindai
Edition:
2-asis patais. ir papild. kn. "Teoriniai fonologijos pagrindai" leid.
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.
Pages:
387 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — 1995 metų leidimo pratarmė — Fonologijos vieta kalbos mokslų sistemoje — Pagrindinės sąvokos — Fonologijos ir fonetikos santykis — Kalbos garsų ir jų požymių funkcijos — Fonologinių elementų tipai — Fonemų nustatymo metodika — Įvadinės pastabos — Paradigminė fonemų identifikacija: Substitucija ir komutacija; Eksperimentinė komutacija; Distribucija; Fonemos ir alofonai; Konkretūs pavyzdžiai; Apibendrinamosios pastabos — Fonemų ir jų variantų vaidmuo — Sintagminė fonemų identifikacija: Bendrosios pastabos; Tipologinės prielaidos; Fonetinės prielaidos; Fonologiniai principai; Apibendrinamosios pastabos — Fonemų santykiai — Bendrieji dalykai — Sintagminė (funkcinė) fonemų klasifikacija: Įvadinės pastabos; Pagrindinės sintagminės fonemų klasės: balsiai ir priebalsiai; Izomorfizmas; Sintagminės priebalsių klasės; Skiemens struktūra; Skiemens ribos; Tipologinės pastabos; Apibendrinamosios pastabos — Neutralizacija: Sistemos spragos; Reguliarūs distribucijos apribojimai; Interpretacijos; Archifonema. Žymėtasis ir nežymėtasis opozicijos narys; Koreliacijos ir koreliacinės eilės; Koreliacijų pluoštai; Neutralizacija ir fonemų klasės; Turinio elementų neutralizacija ir koreliacijos; Apibendrinamosios pastabos — Paradigminiai santykiai: Bendrosios pastabos; Opozicijos ir sintagminės klasės; Kiti diferencinių požymių nustatymo ir grupavimo kriterijai bei motyvai; Paradigminių santykių modeliai ir tipai; Binarinių diferencinių požymių sistema ir dichotominės fonologijos principai; Diferenciniai požymiai ir reikšmių komponentinė analizė; Apibendrinamosios pastabos —Supersegmentiniai elementai — Įvadinės pastabos — Neprozodiniai supersegmentiniai elementai: Supersegmentinių elementų tipai; Keturios lietuvių kalbos priebalsių minkštumo interpretacijos; Kiti pavyzdžiai ir keletas pastabų apie „prozodinę“ fonologiją — Prozodiniai elementai: Kirtis; Priegaidės ir tonai — Apibendrinamosios pastabos — Теоретические основы фонологии (Резюме) — Teoretische Grundlagen der litauischen Phonologie (Zusammenfassung) — Literatūra — Kalbų ir tarmių pavadinimų santrumpos — Priedai.
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet.
Other Editions:
  • Theoretical foundations of Lithuanian phonology Vilnius : Eugrimas, 2014. xvii, 413 p
  • Теоретические основы литовской фонологии 2014
Summary / Abstract:

LTTai antrasis pataisytas ir papildytas knygos „Teoriniai fonologijos pagrindai“ (Vilnius, 1995) leidimas. Ji skiriama įvairių krypčių humanitarams, ypač kalbotyros krypties mokslininkams, doktorantams, magistrantams, vyresniųjų kursų studentams. Knygoje dėstoma lietuvių kalbos tyrimams pritaikyta klasikinės fonologijos teorija, sintezuojanti pagrindinių struktūrinės kalbotyros krypčių – ypač Kopenhagos ir Prahos mokyklų – teorines idėjas ir konkrečius tyrimo metodus. Aiškinant fonologijos sąvokas ir fonologinių elementų nustatymo bei klasifikavimo principus pirmiausia remiamasi lietuvių kalbos ir jos tarmių faktais. Plačiai panaudojami ir kitų kalbų duomenys (jie dažniausiai sudaro tipologinį foną atitinkamiems lietuvių kalbos reiškiniams).Reikšminiai žodžiai: Fonologija; Fonema; Supersegmentiniai elementai; Phonology; Phoneme; Suprasegmental elements.

ENIt is the second revised and supplemented edition of the book “Teoriniai fonologijos pagrindai” [Theoretical Foundations of Phonology] (Vilnius, 1995). It is targeted at students of humanities, in particular scientists, doctoral students, master students and undergraduates of linguistics. The book presents the theory of classical phonology adapted to Lithuanian language research, which synthesises theoretical ideas and specific research methods of the main fields of structural linguistics, especially the Copenhagen and Prague Schools. When explaining the concepts of phonology and the principles of establishing and classification of phonological elements, the book initially refers to the facts of the Lithuanian language and its dialects. The data of other languages are also widely used (they mainly form a typological background for respective Lithuanian linguistic phenomena).

ISBN:
5420015013; 9786094372599
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18910
Updated:
2021-04-14 14:12:08
Metrics:
Views: 190    Downloads: 32
Export: