Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių audiciniai tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidžių audiciniai tyrimai
Alternative Title:
Auditive analysis of the West Aukshtaitian of Kaunas syllable accents
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Audicinis eksperimentas; Dialektologija; Jaunimo kalba; Lietuvių tarmės; Priegaidė; Vakarų aukštaičiai kauniškiai; Auditive experiment; Auditory experiment; Dialectology; Lithuanian dialects; Syllable accent; West aukshtaitian sub-dialect of Kaunas; Youth language.
Keywords:
LT
Audicinis eksperimentas; Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Jaunimo kalba; Priegaidė; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Auditive experiment; Auditory experiment; Lithuanian dialects; Syllable accent; West aukshtaitian sub-dialect of Kaunas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi vakarų aukštaičių kauniškių Lukšių šnektos priegaidžių audicinio tyrimo rezultatai. Tyrimas atliktas Šakių rajono Lukšių gimnazijoje. Gimnazistams klausytis ir atpažinti buvo pateiktos minimaliosios žodžių poros su visų garsų klasių – balsių, dvibalsių ir mišriųjų dvigarsių – skirtingomis priegaidėmis, pvz.: , áukštas : aũkštas, kóšė : kõšė. Parengti minimaliųjų porų rinkiniai, kuriuos sudarė po dešimt žodžių su kiekvienos klasės tiriamaisiais garsais. Tyrimas atliktas du kartus: pirmąjį tiriamuosius žodžius skaitė straipsnio autorė, antrąjį – vietinė moksleivė, gerai mokanti šnektą. Tyrimo rezultatai patvirtino, kad, kaip ir tikėtasi, mišriųjų dvigarsių ir dvibalsių priegaidės šnektoje neabejotinai skiriamos ir gerai atpažįstamos. Dvibalsių priegaidės atpažintos geriau negu mišriųjų dvigarsių: eksperimente dalyvavę auditoriai teisingai identifikavo 84% žodžių su dvibalsiais ir 78% – su dvigarsiais. Bendrasis atpažinimo procentas abiem atvejais reikšmingai nutolęs nuo kritinės 50% atsitiktinio spėliojimo ribos ir patvirtintas statistiškai vadinamojo u kriterijaus vertinimu. Bendrasis balsių priegaidžių teisingo atpažinimo procentas sudaro 58% atvejų. Nors šis skaičius ir perkopia 50% ribą, tačiau balsių priegaidžių atpažinimas yra problemiškas. Maždaug pusę tirtųjų žodžių auditoriai skyrė labai prastai, jų teisingų atsakymų procentas yra apie 50% arba dar mažesnis. Skirtingos balsių klasės priegaidžių atpažinimui įtakos neturėjo. Audicinio eksperimento rezultatams neabejotinai turi įtakos diktoriaus pasirinkimas. Skirtingas priegaides turintys žodžiais atpažįstami geriau, kai aiškiau kalbama tarmiškai. [Iš leidinio]

ENArticle describes results of an auditive analysis that focused on syllable accents of one sub-dialect belonging to the West Aukshtaitian of Kaunas dialect. Research was made on representatives of the sub-dialect – how schoolchildren of higher classes hear and recognise vowel, diphthong and semi-diphthong accents (eg. káltas ‘chisel’ : ‘guilty’, áukštas ‘high’ : aũkštas ‘storey’, kóšė ‘filtered’ : kõšė ‘porridge’). Material was collected at the School of Lukšiai in the Šakiai district. Research results revealed that diphthong and semi-diphthong accents were distinguished and recognized quite well. Diphthong accents were recognized better comparing to semi-diphthong accents: the participating auditors identified well 84% of the words with diphthongs and 78% of the words with semidiphthongs. Total percent of correct identification of the vowel accents comprised 58%. Recognition of the vowel accents is problematic. Auditors hardly distinguished about half of the words; percentage of the correct answers is about 50% or less. [From the publication]

ISBN:
9789955129882
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51535
Updated:
2021-04-09 10:18:06
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: