Kirčio atitraukimas rytų aukštaičių anykštėnų patarmės tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kirčio atitraukimas rytų aukštaičių anykštėnų patarmės tekstuose
Alternative Title:
Stress retraction in the texts of the eastern Aukštaitian subdialect of Anykščiai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 211-226
Keywords:
LT
Rytų aukštaičiai anykštėnai; Kirtis; Skiemuo; Tarminiai tekstai.
EN
Eastern Aukštaitian subdialect of Anykščiai; Stress; Syllable; Dialectal texts.
Summary / Abstract:

LTRemiantis rašytiniais šaltiniais – Leipcige vokiečių kalbininko Franco Špechto leidinyje Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski publikuotais XIX a. 7–9 deš. tekstais, Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve saugomais XX a. 6–7 deš. anykštėnų šnektų aprašais, XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje Žanetos Markevičienės ir kt. tyrėjų parengtais tarminiais tekstais – analizuojami kirčio atitraukimo reiškiniai rytų aukštaičių anykštėnų patarmėje. Straipsnyje siekiama kiek galima išsamiau aprašyti kirčio atitraukimo formavimąsi anykštėnų patarmėje, nustatyti, kokie kirčio atitraukimo dėsniai galėjo veikti šiuo laikotarpiu patarmės plote, atskleisti reiškinio arealinį paplitimą, aptarti kirčio atitraukimo pokyčius ir jų priežastis. [Iš leidinio]

ENBased on the written sources – the texts from the 1860s–1880s published by German linguist Franz Specht in the publication Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski in Leipzig, the descriptions of the local dialects of Anykščiai dating to the period of the 1950s–1960s, which are stored in the Dialect Archive of the Geolinguistic Centre at the Institute of the Lithuanian Language, the dialectal texts prepared by Žaneta Markevičienė and other researchers in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century – the article analyses the phenomena of stress retraction in the Eastern Aukštaitian subdialect of Anykščiai. It seeks to describe the formation of stress retraction in the subdialect of Anykščiai in the most detailed manner possible, to determine what laws of stress retraction could be in effect in the area of the subdialect during a given period, to reveal the areal distribution of the phenomenon and to discuss the changes in stress retraction and their causes. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-10
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91277
Updated:
2021-03-14 13:08:11
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: