Instrumental research into the qualitative characteristics of the vocalism variants in the subdialect of Šakiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Instrumental research into the qualitative characteristics of the vocalism variants in the subdialect of Šakiai
Alternative Title:
Instrumentinis Šakių šnektos vokalizmo variantų kokybinių savybių tyrimas
In the Book:
Lithuanian dialectology profiles: problems and findings / compiled by Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. P. 70-84, 296-297
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje instrumentiniais metodais analizuojami Šakių šnektos, priklausančios vakarų aukštaičiams kauniškiams, ryškesnieji poziciniai ir kombinaciniai balsių variantai. Tyrimui pasirinktos balsių pozicijos, leidžiančios tiksliausiai charakterizuoti skirtingus kauniškių patarmės arealus: 1) kamieno kirčiuoti ilgieji balsiai [eː], [oː], padėtinio ilgumo balsiai [ɛˑ], [æˑ] ir poliftongai [ɪɛ], [ʊɔ]; 2) kamieno nekirčiuoti ilgieji balsiai [eː], [oː] ir poliftongai [ɪɛ], [ʊɔ]; 3) uždarųjų galūnių nekirčiuoti ilgieji balsiai [eː], [oː]; 4) kamieno kirčiuoti trumpieji balsiai [ɪ], [ʊ]; 5) tvirtapradžių dvigarsių pirmieji dėmenys [æˑ]R, [ɪ]R, [ʊ]R; 6) tvirtagalių dvigarsių pirmieji dėmenys [ɪ]R, [ʊ]R. Remiantis instrumentinio tyrimo rezultatais, tiksliau apibūdinamos Šakių šnektos svarbiausiųjų variantų artikuliacinės ir akustinės charakteristikos. Nustatyta, jog tirtieji vokalizmo variantai nekirčiuotoje pozicijoje patiria nestiprią kokybinę redukciją, tačiau dauguma balsių prigimtinių kokybės savybių išsaugoma. Užfiksuotas labai ryškus kai kurių balsinių elementų savybių kitimas priklausomai nuo aplinkinio fonetinio konteksto. Pirminiais tyrimo duomenimis, šnektoje ryškiau pastebimi kombinaciniai negu poziciniai tirtųjų balsių variantai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tarmės; Vakarų aukštaičiai kauniškiai; Vokalizmas; Alofonas; Instrumentinė garso analizė; Lithuanian dialects; Western Aukštaitian subdialect of Kaunas; Vocalism; Allophone; Instrumental sound analysis.

ENThis article aims to analyse the more pronounced positional and combinatory vowel variants used in the subdialect of Šakiai, which is part of the Western Aukštaitian subdialect of Kaunas. The analysis is conducted by using instrumental methods with the following vowel positions selected for research to allow the most accurate characterisation of the different areas of the subdialect: 1) stem-accented long vowels [eː], [oː], positional length vowels [ɛˑ], [æˑ] and polyphthongs [ɪɛ], [ʊɔ]; 2) stem-unaccented long vowels [eː], [oː] and polyphthongs [ɪɛ], [ʊɔ]; 3) unaccented long vowels of close endings [eː], [oː]; 4) stem-accented short vowels [ɪ], [ʊ]; 5) first components of acute semi-diphthongs [æˑ]R, [ɪ]R, [ʊ]R; 6) first components of circumflex semi-diphthongs [ɪ]R, [ʊ]R. Based on the results of the instrumental research, the articulatory and acoustic characteristics of the most important variants of the Šakiai subdialect are described in more detail. Long vowels [eː] and [oː] in unaccented syllables undergo not only quantitative but also qualitative reduction. The variants in different prosodic positions are most clearly characterised in terms of articulation by the vertical movement of the tongue - the [eː] and [oˑ] in unaccented positions are much more close than the accented ones in all cases studied. Throughout the entire time of pronunciation, the vowels [ɛˑ] and [æˑ] retain diphthonglike properties in terms of articulation. The sounds at the beginning are much closer and front (acoustically they are more diffuse and higher timbre, respectively), whereas the sounds at the end are more open and back (acoustically more compact and of lower timbre).The short vowels [ɪ] and [ʊ] of the subdialect in the position before a non-palatalised consonant are not characterised by the lateral articulation of the vowel backness. Instrumental studies show a more pronounced horizontal rather than vertical movement of the tongue when influenced by the adjacent sounds. The polyphthongs [ɪɛ] and [ʊɔ] in a unaccented position preserve the articulation properties of diphthongs well enough and they do not become monophthongs. Finally, it should be noted that the researched vocalism variants of the Šakiai subdialect undergo a slight qualitative reduction in an unaccented position and most of the inherent properties of vowels are preserved. However, a very pronounced influence on some vowel elements of the surrounding phonetic context has been recorded. The preliminary data of the research suggest that the combinatory rather than positional variants of the vowels researched are more pronounced in the subdialect. [From the publication]

ISBN:
9786094112799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93384
Updated:
2023-08-02 23:05:02
Metrics:
Views: 12
Export: