Prienų šnektos žemutinių balsių eksperimentinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prienų šnektos žemutinių balsių eksperimentinis tyrimas
Alternative Title:
Experimental investigation of low vowels in the subdialect of Prienai
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 15-22
Keywords:
LT
Prienai; Lietuva (Lithuania); Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis straipsnio tikslas – pasitelkiant empirinio stebėjimo, eksperimentinio tyrimo ir statistinius metodus ištirti ir aprašyti Prienų šnektos žemutinių netrumpųjų skirtingos kilmės balsių kiekybę ir spektrus. Straipsnyje nurodomas tyrimo objektas, aprašoma tyrimo medžiaga ir metodika, pateikiami svarbiausi rezultatai ir išvados. Tyrimas patvirtino spėjimą, kad ir bendrinei kalbai artimoje pietinių vakarų aukštaičių Prienų šnektoje egzistuoja žemutinių nosinės kilmės ir dėl kirčio pailgėjusių balsių kiekybinė opozicija. Gauta bendra vidutinė balsių trukmė rodo, kad prigimtinio ilgumo žemutinio pakilimo balsiai Prienų šnektoje 1,29 karto ilgesni už pailgėjusius dėl kirčio *-à-, *-è-. Tai patvirtina ir statistinis vertinimas. Taigi juos galima laikyti ilgaisiais ir pusilgiais balsiais. Apibendrintų rezultatų analizė rodo, kad Prienų šnektoje tarp žemutinio pakilimo ilgųjų ir pusilgių balsių esama ir kokybės skirtumų. Užpakalinės eilės [a.] yra žemėlesnio, arba tamsėlesnio, tembro negu atitinkamas pusilgis balsis. Priešakinės eilės ilgieji balsiai, ypač [æ.], yra kintamos artikuliacijos: tarimo pradžioje [e.] ir [æ.] tembras šiek tiek aukštesnis negu atitinkamų pusilgių, o tarimo pabaigoje kiek žemesnio tembro yra ilgasis balsis. Kadangi neabejotinai skiriasi tiriamųjų balsių kiekybė ir esama kokybinių požymių skirtumų, daroma išvada, kad Prienų šnekta turi dvejopus žemutinius netrumpuosius balsius. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Šnekta; Žemutinio pakilimo balsiai; Netrumpieji balsiai; Ilgieji balsiai; Pusilgiai balsiai; Trukmė; Formantė; Akustiniai ir artikuliaciniai požymiai; Prienų šnekta; Subdialect; Low vowel; Non-short vowel; Long vowel; Half-long vowel; Duration; Formants; Acoustic and articulatory feature.

ENThe main aim of this article is to investigate and describe the quantity and range of the lower non-short vowels of diverse origin of the Prienai sub-dialect using empirical observation and experimental and statistical methods. The article defines the object of study and details the corpus and the methodology, giving the most important results and conclusions. The study confirmed the hypothesis that in the South-western Aukštaitian sub-dialect of Prienai, which is similar to Standard Lithuanian, there is a qualitative opposition between lower vowels of nasal origin that have become lengthened because being the stressed syllable. An average vowel length was derived and it was established that low vowels of natural length in the sub-dialect of Prienai are 1.29 longer than the vowels *-à-, *-è- that have become lengthened because being the stressed syllable. This was also confirmed by statistical evaluation. Therefore these can be considered as long and semi-long vowels respectively. An analysis of the generalised results shows that in the sub-dialect of Prienai, there is a qualitative difference between low long and semi-long vowels. The back vowel [a.] is somewhat lower, somewhat darker in timbre than the corresponding semi-long vowel. The front long vowels, particularly [æ.], have a gliding articulation: at the commencement, the timbre of [e.] and [æ.] is somewhat higher than that of the corresponding semi-long vowel, whereas at the end of it, the long vowel has the lower timbre. Since there is definitely a quantitative difference in the two vowels being studied and there are some signs of a qualitative difference, it is concluded that the sub-dialect of Prienai has two types of lower non-short vowels.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5008
Updated:
2020-07-30 17:57:50
Metrics:
Views: 20    Downloads: 1
Export: