Акустические параметры палатализации и веляризации смычных согласных современного литовского языка.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Акустические параметры палатализации и веляризации смычных согласных современного литовского языка
Alternative Title:
Аcoustic Parameters of Palatalisation and Velarisation of Plosive Consonants in the Contemporary Lithuanian Language
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 65-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kietieji ir minkštieji priebalsiai; Palatalizacija; Veliarizacija; Sprogstamieji priebalsiai; Akustiniai požymiai; Hard and soft consonant; Palatisation; Velarisation; Stop consonant; Acoustic characteristics.
Keywords:
LT
Akustiniai požymiai; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Palatalizacija; Veliarizacija.
EN
Acoustic characteristics; Hard and soft consonant; Palatisation; Stop consonant; Velarisation.
Summary / Abstract:

LTKietumo-minkštumo opozicija yra viena pagrindinių lietuvių bendrinės kalbos priebalsių priešpriešų. Šioje koreliacijoje dalyvauja visi priebalsiai, išskyrus palatalinį /j/. Minkštieji priebalsiai laikomi palatalizuotais, kietieji – veliarizuotais. Straipsnyje analizuojama priebalsių [t], [t’], [d], [d’], [p], [p’], [b], [b’], [k], [k‘], [g], [g‘] prieš balsius [i], [e], [a], [u] ir kt. sprogimo trukmė, priebalsio mažiausio ir didžiausio intensyvumo diapazonas, energijos pasiskirstymas priebalsio spektre. Kietųjų priebalsių spektrui ne visada būdingos veliarizacijos akustinės charakteristikos. Minkštųjų priebalsių spektro akustiniai palatalizacijos požymiai priklauso ir nuo priebalsio, ir nuo tolesnio balsio kokybės. Palatalizacija būdingiausia liežuvio užpakaliniams priebalsiams [k’], [g’]. Minkštųjų [t’], [d’], [p’], [b’] akustiniai palatalizacijos požymiai priklauso nuo tolesnio balsio kokybės. Kalbamųjų priebalsių akustiniai palatalizacijos požymiai skiemenyse su [e] blankiausi. Ir kietųjų, ir minkštųjų priebalsių spektrų 1000–3000 Hz juostoje galimas trejopas energijos pasiskirstymas: tolygus, aukštesnis „kietumo formantės“ ir aukštesnis „minkštumo formantės“ dalyje. [Iš leidinio]

ENThe article contains an analysis of acoustic characteristics (the duration of the explosive phase, the range and the duration of the parts of the spectrum with the minimal intensity, the localisation of the maximal power, the ratio of summary energy in the range of 1000-2000 Hz and 2000-3000 Hz in the spectrum of a consonant) of the Lithuanian hard stops [t], [d], [p], [b], [k], [g] and of their soft pairs combined with the vowels [i], [ẹ], [i], [e], [e], [a], [o], [u], [u]. The acoustic characteristics of velarisation are not always expressed in the spectrum of the hard consonants. The acoustic features of palatalisation in the spectrum of the soft consonants depend either on the consonant or on the quality of the preceding vowel. Palatalisation is the most common phenomenon for the back consonants [k’], [g’]. The acoustic features of the palatalisation of the soft [t’], [d’], [p’], [b’], depend on the quality of the preceding vowel and are mostly expressed in the syllables with [u], less frequently – in the syllables with [e].

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4058
Updated:
2018-12-17 11:45:31
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: