Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema : mitai ir tikrovė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytinių šiaurės žemaičių fonologinė sistema: mitai ir tikrovė
Alternative Title:
North-eastern žemaitian phonology: myths and reality
In the Journal:
Baltistica. 2010, t. 45, Nr. 1, p. 55-63
Keywords:
LT
Žemaičiai; Fonologinė sistema; Lietuvių kalba.
EN
Samogitians; Phonology; Lithuanian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama rytinių šiaurės žemaičių šnektų fonologinė sistema. Daugiausia dėmesio skiriama tiems prozodijos ir vokalizmo reiškiniams, kuriuos įprasta laikyti vienu ar kitu atžvilgiu išskirtiniais: šalutinio kirčio vartojimo problemai, kirčio atitraukimui iš akūtinių galūnių, aukštutinių ir vidutinių trumpųjų žodžio galo balsių opozicijai ir kitoms ypatybėms. Apibendrinant teigiama, kad rytinių šiaurės žemaičių žodžio galo fonologinėje trumpųjų balsių sistemoje /i, ẹ, u, ọ, a/, kurią turi visi šiaurės žemaičiai, įskaitant ir kretingiškius, žemutinio pakilimo balsis neturi priešakinio koreliato. Pietvakarinės šnektos dalies (Papilės apylinkių) savitumas yra tai, kad pačių senųjų jos atstovų kalboje dar esama trinarės priešakinių balsių /i/ : /ẹ/ : /e/ opozicijos reliktų. Žodžio kamieno vokalizmo sistemai būdinga tai, kad ilgosios bendrinės kalbos fonemos ę, ą yra nereguliarios, priklausančios periferijai. Jos realizuojamos tik kai kuriose vardažodžių įvardžiuotinėse ar veiksmažodžio formose. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis teigiama, kad fonologinė žodžio kamieno vokalizmo sistema yra tokia pati, kaip ir visų šiaurės žemaičių telšiškių.

ENThe article discusses phonological system of dialects of Eastern Northern Samogitians. The attention is mostly paid to that phenomenon of prosody and vocalism, which are exceptional in one or another way: a problem of secondary stress usage, stress transfer from acute flexions, high and medial vowel opposition at the end of the word and other characteristics. In summary it is stated that in the system of phonological short vowels /i, ẹ, u, ọ, a/ at the end of Eastern Northern Samogitians words, which all Northern Samogitians have, including those in Kretinga, the lower vowel does not have a low rise of correlative front. The peculiarity of Southwestern dialect (neighborhood of Papilė) is that the language of the oldest representatives still has the relicts of trinomial opposition of front vowels /i/ : /ẹ/ : /e/. Irregular long phonemes of standard language ę, ą , belonging to periphery are characteristic to vocalism system of word stem. They are used only in some verb or pronominal forms of nominal. In concordance with study material it is stated that the system of phonological stem vocalism is the same as of all Northern Samogitians of Telšiai.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27142
Updated:
2018-12-17 12:45:21
Metrics:
Views: 75    Downloads: 5
Export: