Lietuvių kalbos priebalsių dermės polinkiai vaizdingoje leksikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos priebalsių dermės polinkiai vaizdingoje leksikoje
Alternative Title:
Tendencies of the combinations of the Lithuanian consonants in figurative lexicon
Keywords:
LT
vaizdingoji leksika; lietuvių kalbos priebalsių dermės polinkiai; fonosemantika; ritminė reduplikacija; reduplikuoti žodžiai; priebalsių dermė; priebalsių rimavimas.
EN
figurative lexicon; the tendencies of the combinations of the Lithuania consonants; phonosemantic; rhytmical reduplication; reduplicated words; rhyming of consonants; rhythmical reduplication.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - patyrinėti lietuviškų dvileksemių reduplikuotų ištiktukų narių eksplozinių priebalsių dermes ir palyginti jas su lietuvių poezijos rimų priebalsių akustiniu panašumu. Priebalsis / š / yra produktyviausias rimuojamasis eksplozinis priebalsis reduplikuojamuose ištiktukuose. Visiškai pasitvirtino Ivanovo suformuluota idėja, kad reduplikuojamų žodžių antrasis narys prasideda lūpiniu priebalsiu. Tik lietuvių kalbos reduplikuotiniai ištiktukai dažniausiai pakartojami, pridedant priebalsį /p/arba formantą /pa/. Antroje vietoje priebalsis / b / , o trečiojoje - / m / . Kad antrasis reduplikuojamo ištiktuko (žodžio) dėmuo dažniausiai prasideda lūpiniu garsu - yra pasaulio kalbų universalija. Priebalsių derinimas rimuose poezijoje ir reduplikuotiniuose ištiktukuose vyksta pagal skirtingus dėsningumus ir dėl kitų tikslų. Tačiau problemą daro sudėtingesnę, bet tik dar įdomesnę. [Iš leidinio]

ENThe objective of this article is to study the combinations of the formants of the explosive consonants in Lithuanian bi-lexeme reduplicated interjections and to compare them with the acoustic similarity of the rhymed consonants in Lithuanian poetry. The consonant / s / is the most productive explosive rhymed consonant in reduplicated interjections. The idea formed by Ivanov that the second member of reduplicated words always starts with the labial consonants has been fully confirmed. In Lithuanian, however, reduplicated interjections are in most cases repeated adding the / p / or the formant /pa/. The consonant / b / takes second place, while / m / is in third place. The fact that the second formant of the reduplicated interjection (word) most often starts with a labial consonant is universal in world languages. The rhyming of consonants in poetry and in reduplicated interjections is governed by different laws and for different purposes, which makes the issue more difficult and more interesting at the same time. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22793
Updated:
2020-05-28 16:06:41
Metrics:
Views: 88
Export: