Elementy prozodyczne litewskiej gwary puńskiej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Elementy prozodyczne litewskiej gwary puńskiej
In the Journal:
Keywords:
LT
Funkcija; Kirtis; Kirčiavimo sistema; Neutralizacija; Pietų aukštaičiai; Priegaidė; Punsko lietuvių šnekta; Punsko šnekta; Skiemuo
EN
Accent; Function; Neutralization; Punsk Lithuanian dialect; Punskas subdialect; South aukštaitian dialect; Stress system; Syllable
Summary / Abstract:

LTPunsko šnektos vienskiemenių ir daugiaskiemenių žodžių kirčiuoti bei nekirčiuoti skiemenys gali būti trumpi ir ilgi. Skiemenys, kurių centras ilgieji balsiai ar dvibalsiai, yra ilgieji, o tų, kurių centrą sudaro trumpieji balsiai - trumpieji. Punsko šnektos kirtis yra laisvas. Jis atlieka distinktyvinę ir kulminatyvinę funkciją. Daugiaskiemeniai žodžiai gali turėti šalutinį kirtį, kuris tik pabrėžia pagrindinį daugiaskiemenio žodžio kirtį. Ilgieji skiemenys, kurių centras yra mono- arba bifoneminis, gali būti tvirtapradžiai arba tvirtagaliai. Geriausiai priegaidės yra skiriamos bifoneminiuose skiemenyse (V+V, V+C). Priegaidžių priešprieša vienskiemeniuose ir daugiaskiemeniuose žodžiuose atlieka skiriamąją funkciją. Punsko šnektoje yra taip pat vidurinė priegaidė. Tai tvirtagalės priegaidės alotonas. Nekirčiuotuose daugiaskiemenių žodžių skiemenyse esama priegaidžių opozicijos neutralizacijos (archiprozodema - tvirtagalė priegaidė). Neutralizacija yra taip pat žodžio absoliučiame gale (nežymėtasis narys - tvirtagalė priegaidė). Punsko šnektos vienskiemenių ir daugiaskiemenių žodžių gale būna ne tik tvirtagalė, bet ir tvirtapradė priegaidė. [Iš leidinio]

ENStressed and unstressed syllables of one syllable and multi syllable words of the Punsk subdialect can be short and long. Syllables the centre of which is formed from long vowels or diphthongs are long, and those with short vowels in the centre are short. It is a free stress subdialect. It performs a distinctive and culminative function. Multi-syllable words may have a secondary stress, which emphasises the principle stress of a multi-syllable word. Long syllables, which have a mono- or biphonemic centre can be firm-start or rising. Accents are best distinguished in biphonemic syllables (V+V, V+C). The opposition of accents in one-syllable and multi-syllable words perform a distinctive function. The Punsk subdialect also has a middle accent. Unstressed syllables of multi-syllable words demonstrate the neutralisation of the accent oppositions. The neutralisation is also present in the absolute end of the word. One-syllable and multi-syllable words of the Punsk subdialect may have a firm-start accent and a rising accent.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40592
Updated:
2017-12-23 19:35:18
Metrics:
Views: 9
Export: