Lietuvių kalbos žodžių foneminės struktūros dėsningumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos žodžių foneminės struktūros dėsningumai
Alternative Title:
Phonemic structure regularities of Lithuanian words
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 35-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balsis; Fonema; Priebalsis; Skiemuo; Vartojimo dažnumas; Žodis; Consonant; Frequency of occurrence; Phoneme; Syllable; Vowel; Word.
Keywords:
LT
Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Skiemuo; Žodis.
EN
Consonant; Frequency of occurrence; Phoneme; Syllable; Vowel; Word.
Summary / Abstract:

LTFoneminė lietuvių kalbos žodžių struktūra beveik netyrinėta. Šio tyrimo tikslas - nustatyti ir aprašyti būdingesnius dabartinės lietuvių kalbos fonologinių žodžių struktūros dėsningumus. Tiriamąją medžiagą sudaro apie 109 tūkst. žodžių. Tekstai transkribuoti, prišlieti potencialūs klitikai, nustatant žodžio modelius atsižvelgta į priebalsių asimiliaciją ir degeminaciją. Vidutiniškai fonologinį žodį sudaro septynios fonemos. Lietuvių kalbai nebūdingi labai ilgi žodžiai: beveik pusė tiriamosios medžiagos žodžių yra nuo penkių iki aštuonių fonemų žodžiai nuo trijų iki devynių fonemų sudaro net tris ketvirtadalius, o ilgesni nei devynios fonemos žodžiai sudaro mažiau nei penktadalį visų žodžių. Lietuvių kalboje žodis dažniausiai (78%) pradedamas priebalsiu, o baigiamas balsiu (62%) . Tarp balsių žodžio viduje dažniausiai (73% ) esti tik vienas priebalsis, kaip ir žodžio pradžioje (85%) ar gale (93%) . Ilgesnės nei du priebalsiai samplaikos labai retos visose pozicijose (sudaro apie 2%) . Žodžio struktūrinių tipų įvairovė didelė (rasta net 2216 modelių), tačiau aktyviojo žodyno branduolį sudaro apie tūkstantis žodžio modelių o dažniausi 85 modeliai apima net tris ketvirtadalius visų tirtų žodžių. Dažniausiems modeliams būdinga nesudėtinga foneminė struktūra (priebalsis, balsis, priebalsis, balsis ir t.t.). [Iš leidinio]

ENThe phonemic structure of Lithuanian words has hardly been studied. The aim of this research is to identify and define the most common structure patterns of phonological words in the modern Lithuanian language. The material for the research comprises approximately 109.000 words. The texts are transcribed; potential clitics are attached; during the identification of word models, consonant assimilation and degemination were taken into consideration. On the average, a phonological word is composed of seven phonemes. Very long words are not typical of the Lithuanian language. Nearly a half of the words that were investigated comprise from five to eight phonemes; three to nine phoneme words constitute even three quarters of the material, while longer than nine phoneme words make up less than one fifth of all words. In the Lithuanian language, a word usually (78 % ) starts with a consonant and ends with a vowel (62 % ) . Only one consonant usually (73 % ) occurs between vowels in the middle of a word, as well as at the beginning (85 % ) and the end (93 % ) of a word. Longer than two consonant combinations are very rare in all positions (they make up about 2 % ) . The variety of structural types of words is vast (even 2216 models were identified). However, the core of active vocabulary comprises around one thousand models of phonetic words; the most common 85 models make up even three quarters of all studied words. The most frequent models usually have a simple phonemic structure (a consonant, a vowel, a consonant, a vowel, etc.). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25476
Updated:
2018-12-17 12:42:24
Metrics:
Views: 37    Downloads: 9
Export: