Kalbos ir muzikos artikuliacijos ypatumai žemaičių muzikiniame dialekte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbos ir muzikos artikuliacijos ypatumai žemaičių muzikiniame dialekte
Alternative Title:
Peculiarities of speech and music articulation in the musical dialect of samogitians
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2008, 35, p. 207-230
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra nagrinėjami išsaugoję tipiškus žemaičių melodikos bruožus ir tarmei būdingus ypatumus žemaičių dainuojamosios tautosakos pavyzdžiai, analizuojamas kalbos elementų (žemaičių tarmės skiriamųjų bruožų) funkcionavimas senosiose dainose ir išryškinami kai kurie kalbos ir muzikos (tarmės ir melodijos) artikuliacijos sąveikos ypatumai žemaičių muzikiniame dialekte. Ir kalboje, ir dainose žemaičiai, o ypatingai šiaurės vakarų regiono dalyje, yra gana gerai išlaikę tarmiškumą. Nors kokybiniu požiūriu jis patiria muzikinio intonavimo ir artikuliavimo transformaciją, tačiau liaudies dainoje funkcionuoja nemažai būdingų tarmės bruožų. Empiriškai iš klausos nustatyti dėsningumai buvo verifikuoti garsų spektro tyrimo pagalba. Žemaičių muzikiniam dialektui yra būdinga: žemas garsų tembras, įtemptos artikuliacijos bei uždarų skiemenų vengimas, trumpųjų nekirčiuotų skiemenų ilginimas, redukuotų tarmės balsių ryškumas, tęsimas ir priegaidžių niveliacija. Atlikti tyrimai patvirtino, jog vienas galimų ir metodologiškai pagrįstų artikuliacijos tyrimo būdų yra kalbos ir muzikos sąveikos analizė.

ENThe article discusses certain peculiarities of interaction between articulations of speech and music in the musical dialect of Samogitians. The interdisciplinary character of the subject in question called for an experimental phonetic study conducted in close collaboration with linguists. The software COOL EDIT PRO and PRAAT 4.4.30 were employed. Qualities of the vocal phonemes, features of the sound sonority and tone, and peculiarities of prosody were subjected to phonetic investigation. It was soon revealed, that qualities of the sung vowels and diphthongs were frequently rather different from qualitative indicators of similar vowels typical to the dialect. The study of the sound spectrum facilitated verification of the consistent patterns discerned empirically, by ear: i.e., the low timbre of sounds, avoiding of tense articulation and closed syllables, elongation of short atonic syllables, the pronounced character of the reduced vowels of the dialect, extension, and unification of accents. The phonetic investigation is being continued; statistic and mathematical summarizing of the quality of vowels and indicators of their articulation features is planned. The analysis of interactions between speech and music on the phonetic level is proved to be among possible and methodologically valid ways of articulation research, which is nevertheless still waiting for its promoters and expecting adequate attention. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19248
Updated:
2018-12-17 12:19:19
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: