New systematic approach to stress retraction in the East-Eastern Aukštaitian subdialects

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
New systematic approach to stress retraction in the East-Eastern Aukštaitian subdialects
Alternative Title:
Naujas sisteminis požiūris į kirčio atitraukimą rytinėse rytų aukštaičių šnektose
In the Book:
Lithuanian dialectology profiles: problems and findings / compiled by Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. P. 85-94, 297-298
Keywords:
LT
Franz Specht; 19 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Anykščiai; Kupiškis; Lietuva (Lithuania); Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Leksikografija / Lexicography; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTRemiantis rašytiniais šaltiniais - Leipcige vokiečių kalbininko Franco Špechto leidinyje Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski publikuotais XIX a. 7-9 deš. anykštėnų ir kupiškėnų tekstais ir Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro Tarmių archyve saugomais XX a. 6-7 deš. šių šnektų aprašais - analizuojami kirčio atitraukimo reiškiniai rytinėse rytų aukštaičių patarmėse. Straipsnyje siekiama kiek galima išsamiau aprašyti kirčio atitraukimo formavimąsi rytinėse rytų aukštaičių patarmėse, nustatyti, kokie kirčio atitraukimo dėsniai galėjo veikti šiuo laikotarpiu jų plote, atskleisti reiškinio arealinį paplitimą, aptarti kirčio atitraukimo pokyčius ir jų priežastis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Intensyvesnis sąlyginis kirčio atitraukimas; Dviviršūnis kirtis; Skiemuo; Anykštėnų ir kupiškėnų patarmės; Intensive conditional stress retraction; Double-peaked stress; Syllable; Subdialects of Anykščiai and Kupiškis.

ENThis article is the first-ever attempt to analyse the phenomena of stress retraction in the East-Eastern Aukštaitian subdialects by comparing two written sources: the 1860s-1880s texts from the subdialects of Kupiškis and Anykščiai, published in Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski by German linguist Franz Specht and printed in Leipzig, as well as the 1950s-1960s descriptions of these dialects, included in the Archive of the Dialects at the Geolinguistics Centre of the Institute of the Lithuanian Language. The aim of the article is to describe in as much detail as possible the stress retraction in the subdialects of Anykščiai and Kupiškis, to discuss the accentuation phenomena from the second half of the 19th century to the 1950s and 1960s, and to reveal its areal spread. A comparative analysis of Antanas Baranauskas’ texts of the second half of the 19th century and the written sources from the 1950s-1960s shows the development of stress retraction as a phenomenon in the Eastern Aukštaitian subdialects of Anykščiai and Kupiškis. The more intense conditional stress retraction rule in the eastern subdialects of eastern Aukštaitija was formed relatively late and over a longer period of time. The research allows for two important assumptions. First, the innovative wave of the "double-peaked" stress and the subsequent stress retraction from the northern part of the area, where this phenomenon was rather regular, could have moved towards the eastern edge not earlier than in the second half of the 19th century.Secondly, the formation of the stress retraction rule was very uneven in the subdialects researched. In the Kupiškis area and the northern part of the Anykščiai area, stress retraction could have been finally formed only in the second half of the 20th century. In the southern subdialects of Anykščiai, this process had not yet taken root in the 1950s and 1960s and might have worked on the principle of interaction: in some subdialects the stress retracting forms could have prevailed, while in others only certain forms maintained it. [From the publication]

ISBN:
9786094112799
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93386
Updated:
2023-08-07 22:26:21
Metrics:
Views: 20
Export: