Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы)
Alternative Title:
Accentuation peculiarities of peripheral sub-dialects of East Highlanders of the Vilnius dialect
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2006, P. 336-341
Keywords:
LT
Adutiškis; Dieveniškės; Švenčionys; Utena; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Slavų kalbos / Slavic languages; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rytų aukštaičių vilniškių kirčiavimo ypatumai analizuojami remiantis pakraštinės Svirkų šnektos (Adutiškio parap., Švenčionių r.) faktais. Šiam arealui, kuriame tebevyksta intensyvūs baltų ir slavų kontaktai, būdingos tiek kirčiavimo inovacijos, tiek akcentiniai reliktai. Straipsnyje aptariami oksitoninio ir baritoninio kirčiavimo atvejai, koloninis kirčiavimas bei dviviršūnio kirčio prozodinė struktūra. Svirkiečiai, kaip ir kt. periferinės vilniškių šnektos (Gervėčių, Dieveniškių ir t. t.), yra išlaikę nemaža šakninio ir galūninio kirčiavimo reliktų. Su slavų kalbų artumu sietini Saussure’o ir Fortunatovo dėsnio pažeidimai, trūkinėjantis ryšys tarp kirčio vietos ir priegaidės. Svirkų šnektos dviviršūnis kirtis nėra toks ryškus kaip uteniškių, bet neužfiksuota ir jo nykimo tendencijų (kaip pietų aukštaičių plote). Pagal dviviršūnio kirčio dėmenų akcentavimą šnekta artima periferiniams vilniškių dialektams. Galima teigti, kad atskirų vilniškių šnektų kirčiavimas mažiau diferencijuotas nei jų vokalizmo sistemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Svirkų šnekta; Koloninis kirčiavimas; Baritoninis kirčiavimas; Oksitoninis kirčiavimas; Dviviršūnis kirtis; Svirkos subdialect; Columnal accentuation; Barytone accentuation; Axytone accentuation; Double-peaked stress.

ENThe paper sets out to overview the accentuation features of the Svirkos sub-dialect (Adutiškis parish, district of Švenčionys) located in the area of frequent Lithuanian-Slavic contacts. The features include the relics of oxytone and barytone accentuation, columnal accentuation and the double-peaked stress types. The accentuation system of the Svirkos sub-dialect has been found to be rather close to other peripheral sub-dialects of the Vilnius dialect (Gervėčiai, Dieveniškės etc.). The parameters that help identify the closeness of the sub-dialects are as follows: 1) well-preserved barytone and oxytone accentuation patterns; 2) the impact of Slavic languages on prosody (violations of the Saussure-Fortunatov law, the stress placement is not related to the intonation of the word). The author suggests that the double-peaked stress in northern dialects are stronger (in the area of the Utena dialect), whereas in southern dialects (southern highlanders) weaker than in peripheral sub-dialects of the Vilnius dialect. The accentuation systems of Vilnius dialect idioms are less different than their vocalisms. [From the publication]

ISBN:
9984143368
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4028
Updated:
2013-04-28 16:00:15
Metrics:
Views: 22
Export: