Some features of prosodic elements and vowel phonemes of the Northern Aukštaitian dialect of Panevėžys of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some features of prosodic elements and vowel phonemes of the Northern Aukštaitian dialect of Panevėžys of Lithuania
In the Journal:
Dialectologia et Geolinguistica. 2009, Vol. 17, No. 1, p. 32-37
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama keletas prozodinių elementų ir balsių fonemų ypatumų Panevėžio (šiaurės aukštaičių) tarmėje. Tyrimo metu naudotasi plačiai publikuota Panevėžio (šiaurės aukštaičių) tarmės tyrimų medžiaga. Straipsnio tikslas – parodyti, kad minėtoje tarmėje veikia tam tikri fonetiniai reiškiniai, ir paaiškinti, kaip tokie reiškiniai turėtų būti interpretuojami fonologiniu požiūriu. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Archifonema; Balsiai; Balsių kiekybė; Eksperimentinė fonetika; Fonologija; Kirtis; Kirčiuotas skiemuo; Priegaidė; Priegaidės; Redukuota balsinė fonema; Skiemeniniai akcentai; Tarmė; Šiaurės panevėžiškių šnekta; Accented syllable; Archiphoneme; Dialect; Experimental phonetics; Northern Aukštaitian dialect of Panevėžys; Phonology; Phonology, stress, syllabic accents, intonations; Quantity of vowels; Reduced vowel phoneme; Syllable accent; Vowels, vowel quantity.

ENThis article attempts to give some features of prosodic elements and vowel phonemes of the Northern Aukštaitian (East-Aukštaitian) dialect of Panevėžys of Lithuania. It is based on widely published material of the Northern Aukštaitian dialect of Panevėžys studies. The purpose of this article is to show, on the one hand, that phonetic phenomena exist in this dialect, and, on the other hand, how these phenomena can be interpreted from a phonological point of view. [From the publication]

ISSN:
0942-4040; 1867-0903
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28045
Updated:
2016-06-10 16:10:42
Metrics:
Views: 20
Export: