Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas : siekiamybė ar būtinybė?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taisyklingas viešosios kalbos kirčiavimas: siekiamybė ar būtinybė?
Alternative Title:
Correct accentuation of the public speech: purpose or necessity?
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 80-87
Keywords:
LT
Kirčiavimo klaidos; Masinės informacijos priemonės; Studentų kalba; Taisykligas kirčiavimas; Taisyklingas kirčiavimas; Tarptautiniai žodžiai; Viešoji kalba.
EN
Accentuation mistakes; Correct accentuation; International words; Mass Media; Public speech; Students speech.
Summary / Abstract:

LTRadijas ir televizija padeda įtvirtinti ir skleisti taisyklingos kalbos normas, formuoja visuomenės nuostatas prestižinės kalbos atžvilgiu, todėl labai svarbu, kad sakytinės žiniasklaidos darbuotojų kalba būtų nepriekaištinga. Straipsnyje gvildenamos viešosios kalbos kirčiavimo aktualijos. Remiantis televizijos ir radijo laidų vedėjų kalbos analize, Muzikos ir teatro akademijos studentų scenos kalbos ir specialybės (vaidybos) egzaminų medžiaga bei Šiaulių universiteto Lietuvių filologijos ir ryšių su visuomene specialybės studentų apklausa, aptariamos dažnosios kirčiavimo klaidos, keliamas klausimas, ką daryti, kad viešojoje kalboje jų būtų kuo mažiau. Kaip rodo stebėtų laidų analizė, daugiausia daroma kirčio atitraukimo klaidų Gana dažnos ir kirčio nukėlimo klaidos. Taisyklingo viešosios kalbos kirčiavimo tyrimo rezultatai patvirtino, kad vienos dažnesnių ir nuolat pasikartojančių taip pat yra kirčio atitraukimo ir kirčio nukėlimo klaidos. Ypač netaisyklingai kirčiuojami tarptautiniai žodžiai. Tačiau studentų požiūris į viešosios kalbos kirčiavimą teikia vilčių, kad taisyklingai kirčiuojama kalba iš tiesų taps būtinybe. [Iš leidinio]

ENRadio and television help to fix and develop the norms of the correct speech, form the attitude of society towards the prestigious speech. Therefore, it is very important the conversational speech of the Mass Media employees to be perfect. Actual problems of the public speech accentuation arc analyzed in the article. Basing upon the analysis of the radio and television announcers' speech, material of Music and Theatre Academy students' examinations of stage speech and speciality (management) and the interview with students from the Department of Lithuanian Language Linguistics and Communication of Siauliai University the most frequent accentuation mistakes are discussed. One asks what should be done in order to reduce the accentuation mistakes in the public speech. The analysis of the watched television broadcasts shows that the majority of mistakes are the diversion of accentuation. Quite often the mistakes of accentuation transfer. The results of the research of correct accentuation of the public speech proved that the most frequent accentuation mistakes are the diversion and transfer of accentuation. The international words are the most incorrectly accentuated. However, students' attitude towards the public speech accentuation is optimistic, that public speech accentuated correctly will become the necessity. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25482
Updated:
2018-12-17 12:42:26
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: