Perception and description of intonation in different languages (Lithuanian, Russian, Polish, etc)

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėPerception and description of intonation in different languages (Lithuanian, Russian, Polish, etc)
AutoriaiKundrotas, Gintautas
LeidinyjeŽmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 3, p. 17-22
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTintonacija; intonacijos vienetai; intonacinė sistema; supersegmentinė fonologija
ENintonation; intonational units; intonational system; suprasegmental phonology
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje apžvelgiama lietuvių, lenkų, rasų ir kitų su jomis susijusių kalbų intonacijos specialiojoje ir mokomojoje literatūroje samprata. Šios kalbos Lietuvoje dėstomos kaip gimtosios arba kaip užsienio. Intonacijos ištirtumo lygis ir duomenų apie ją apimtis bei pateikimas paminėtose kalbose yra skirtingi. Šio straipsnio pagrindiniai tikslai yra palyginti lietuvių, lenkų, rasų, iš dalies ir anglų, kaip populiariausios Lietuvoje užsienio kalbos, intonacijos objekto, intonacinių vienetų, intonacinės sistemos bei apskritai intonacijos vietos konkrečios kalbos sistemoje suvokimą. Apžvalgos rezultatai leidžia padaryti tokias išvadas: mažiausiai informacijos apie intonaciją yra lenkų kalboje, iki šiol visiškai neaiški jos vieta kalbos sistemoje, akustinės charakteristikos bei funkcinės galimybės. Lietuvių, anglų bei rasų kalbose akustinė intonacijos samprata iš esmės sutampa, varijuoja intonacinių vienetų ir pačios sistemos suvokimas, sąlygotas teorijų ir tyrimo metodų įvairove, ypač rasųbei anglų kalbose. [Iš leidinio]

ENThe article analyses Perception and Description of intonation of the Lituanian, Russian, Polish languages. Intonation is a certain element of each language, has different functions and is studied not only in linguistics, but also in other scientific fields (such as Linguistics, psychology, psycholinguistics, rhetorics, etc.). The Perseption of intonation has been changing within time and is in the present still rather differently understood in different languages. Problems in description of intonation are caused by its definition (disagreement in terminology) and further, by more precise definition of its functions and acoustic compounds, by marking its units and the entire intonational system. [From the publication]

ISSN1392-8600, 1822-7805
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/290
Atnaujinta2020-07-30 12:08:49
Metrika Peržiūros: 13