Dėl šiaurės panevėžiškių "murmamųjų" balsių (eksperimentinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl šiaurės panevėžiškių "murmamųjų" balsių (eksperimentinis tyrimas)
Alternative Title:
Some Aspects of the Northern Panevėžiškiai Subdialect Murmur Vowels (an Experimental Research)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2006, 1, p. 4-9
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami rytų aukštaičių panevėžiškių vadinamųjų „murmamųjų“ balsių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Dėl „murmamųjų“ balsių egzistavimo dialektologijos darbuose aktyviai diskutuojama iki šių dienų: vieni tyrėjai juos pripažįsta, kiti ne. Šiuo tyrimu naujomis kompiuterinėmis garsų analizės priemonėmis bandyta nustatyti, ar pozicijose su pateiktais „murmamaisiais“ balsiais esama kokių nors aiškesnių akustinių balsio požymių (oscilogramos periodinių virpesių, pagrindinio tono kontūrų, ryškesnių formantinių juostų, atitinkančių balsių formančių diapazoną, ir kt.). Tirta medžiaga, įrašyta Pumpėnų miestelyje ir Pervalkų kaime, Pasvalio rajone. Tai šiaurės panevėžiškių tarmė. Tyrimo metodai – instrumentinė garsų analizė ir audicinis eksperimentas. Instrumentiniais tyrimais galiniuose tirtų žodžių segmentuose nenustatyta aiškių „murmamojo“ balsio požymių (periodinių virpesių, pagrindinio tono kontūro, ryškesnių formantinių juostų). Galiniai priebalsių segmentai aiškiausiai skyrėsi tų žodžių, kuriems būdinga skardumo–duslumo opozicija, pvz.: batas – badas, kartus – kardus. Šio tipo žodžių poros gerai skiriamos ir klausa. Žodžių poros, besiskiriančios potencialaus „murmamojo“ balsio buvimu ar nebuvimu, pvz.: išmok – išmoka, klaus – klausa, kas – kasa iš klausos skiriamos prasčiau. Instrumentiniai šių galinių segmentų tyrimai taip pat neparodė jokių aiškesnių balsio požymių. Tiek iš klausos, tiek instrumentiniais tyrimais nustatyta, kad skiriasi ne tik lygintų porų žodžių galo, bet ir įvairūs viso žodžio akustiniai ar prozodiniai požymiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šiaurės panevėžiškių patarmė; Murmamieji balsiai; Skardieji priebalsiai; Duslieji priebalsiai; Audicinis eksperimentas; Subdialect of the Northern Panevėžiškiai; Murmur vowel; Voiced consonant; Voiceless consonant; Auditive experiment.

ENThe article examines the results of experimental investigation of murmur vowels in the Panevėžiškiai (eastern Highlanders) dialect. Existence of murmur vowels is a topic for discussions in dialectology works up to today: some researchers acknowledge them, others don’t. This research aimed at determining whether the positions with given murmur vowels have any clearer acoustic features of a vocal (periodic vibration of oscillogramme, shape of major tone, more pronounced formative waves, corresponding to the range of vocal formants, etc.). The analysed material was recorded in town of Pumpėnai and village of Pervalkai, Pasvalys Region. This is the dialect of northern Panevėžiškiai. Research was based on instrumental analysis of sounds and auditory experiment. Following instrumental analysis, final segments of the words analysed didn’t have clear features of murmur vocal (periodic vibration, shape of major tone, more pronounced formative waves). Final segments of consonants were most pronounced in the words that showed the opposition of voiced and voiceless consonants, e.g. batas– badas, kartus– kardus. These pairs were well distinguished aurally too. Word pairs, varying for the presence or absence of the potential murmur vocal, e.g. išmok – išmoka, klaus – klausa, kas – kasa, aurally may not be distinguished so easily. Instrumental analysis of these final segments did not prove any more pronounced features of the vocal. Both aurally and instrumentally it was shown that differences appear not only at the end of compared words, but also between the various acoustic or prosodic features of the entire word.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4978
Updated:
2020-07-30 17:58:53
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: