Lietuvių kalbos intonacinių kontūrų fonetiniai požymiai (eksperimentinis-fonetinis tyrimas).

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos intonacinių kontūrų fonetiniai požymiai (eksperimentinis-fonetinis tyrimas)
Alternative Title:
Acoustic characteristics of Lithuanian intonation contours (experimental phonetic research)
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p. 43-55
Keywords:
LT
Fonetinė kalbos sistema; Sisteminis intonacijos tyrimas; Intonacinis vienetas; Intonacinis kontūras; Diferenciniai kontūro požymiai; Akustinė intonacijos išraiska; Intonacijos eksperimentinio tyrimo būdai.
EN
Systematic analysis of intonation; System of intonation means; Units of intonation; Differential features of intonation units; Originality of sounding; Peculiarities of phonic structure of a language.
Summary / Abstract:

LTCentrinis, svarbiausiais lietuvių kalbos intonacinės sistemos elementas, suvokiamas kaip intonacinis vienetas, yra intonacinis kontūras, kurį galima apibūdinti ne tik funkciniu, bet ir fonetiniu bei fonologiniu aspektais. Tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinis diferencinis intonacinio kontūro požymis yra tonas, jo judėjimo kryptis intonaciniame centre (kylanti ar krintanti) bei tono lygis ir intervalas pokirtinėje sintagmos dalyje. Kiti komponentai -- trukmė, intensyvumas, tembras -- funkcionuoja tik kaip papildomi skiriamieji požymiai. Jie tampa relevantiški tuomet, kai sutampa dviejų kurių nors intonacinių kontūrų tono kreivės. Akustinę intonacijos išraiškos specifiką lemia jos fonetinės sistemos elementų savybės: žodžio kirčio prigimtis, redukcija (mažai būdinga kiekybinė ir nebudinga kokybinė), priegaidė, skiemens struktūra, (kirčiuoto ir nekirčiuoto skiemens pagrindą gali sudaryti trumpieji ir ilgieji balsiai, dvibalsiai ir dvigarsiai), ritmika (ir nekirčiuotuose skiemenyse ilgieji balsiai tariami maždaug 2 kartus ilgiau už atitinkamus trumpuosius balsius) ir kt. Dėl šitĮ savybių lietuvių kalbos intonacija skamba tolygiai, sklandžiai, balsingai, sonoringai. Tipologiškai lietuvių kalbos intonacija artimesnė latvių, stalų, hindi, prancūzų, serbų, slovakų kalboms ir labiau skiriasi nuo anglų, vokiečių, rusų, bulgarų ir kt. kalbų. [Iš leidinio]

ENSystematic study of intonation presupposes discrimination of the main means of intonation, analysis of their differential functions and defining peculiarities of sounding intonation units. The main means of intonation systems of Lithuanian is intonation contour, which is further considered as an intonation unit. Lithuanian languages accordingly have 7 intonation units, i.e. ICL in Lithuanian. Phonetic realizations of different types of ICL are given in diagrams, reflecting peculiarities of individual pronunciation. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17117
Updated:
2018-12-17 12:03:03
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: