Особенности произношения носителей русского языка в Литве : (ударные гласные в слогах C’V)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Особенности произношения носителей русского языка в Литве: (ударные гласные в слогах C’V)
Alternative Title:
The Peculiarities of Pronunciation of the Russian Language in Lithuania
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai / Language contacts; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTRusų kalbos sistemos pokyčiai Lietuvoje yra nulemti tiek ekstralingvistinių, tiek lingvistinių faktorių. Vienas iš svarbiausių ekstralingvistinių veiksnių – pasikeitusi Lietuvos kalbinė situacija. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pasikeitė rusų kalbos statusas – iš valstybinės ir tarptautinio bendravimo tapo Lietuvos tautinės mažumos kalba. Lingvistiniu aspektu lietuvių kalbos įtaką rusų kalbai sąlygoja šių giminingų kalbų sistemų skirtumai. Lietuvoje rusų kalbos sistema yra veikiama lietuvių kalbos sistemos visais lygmenimis, tarp jų ir fonetiniame. Straipsnyje aprašomos visų rusų kalbos kirčiuotų balsių pozicijoje po skirtingos kokybės minkštųjų priebalsių akustinės savybės (analizuojamos antrosios formantės parametrai: pradinė reikšmė, stacionariosios balsio dalies reikšmė, kitimo dydis ir kryptis) Lietuvos rusakalbių tartyje. Nustatyta, kad skirtingai nuo etaloninės rusų tarties, Lietuvos rusakalbių tartyje realizuojami lietuvių kalbos priešakinės eilės balsių alofonai; tariami supriešakėję užpakalinės eilės balsiai; mažiau palatalizuojami priebalsiai prieš užpakalinės eilės balsius; veliarizuojami priebalsiai prieš priešakinės eilės balsius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusų kalbos balsiai; Ortoepija; Kalbų interferencija.

ENThe changes in the system of the Russian language in Lithuania are determined by extra-linguistic as well as linguistic factors. One of the most important extra-linguistic factors is a changed linguistic situation in Lithuania. After the restoration of independence in Lithuania, the status of the Russian language has changed – the official state and international communication language has become a language of one of Lithuania’s national minorities. Linguistically, the influence of the Lithuanian language on the Russian language is determined by the differences between these related language systems. In Lithuanian the system of the Russian language is affected by the Lithuanian language system on all levels, the phonetic amongst them. The article describes the acoustic traits of all Russian stressed vowels in a position after soft consonants of various qualities (the parameters of the second formant are analysed: initial value, the value of the stationary part of the vowel, the range and direction of the change) in pronunciation of speakers of the Russian language in Lithuania. [23] It was found out that, differently from the standard Russian pronunciation, in the pronunciation of speakers of the Russian language in Lithuania the front allophones of the Lithuanian language are used; back vowels have become front ones; consonants before back vowels are less palatalized; consonants before front vowels are velarized.

ISBN:
5-7944-0742-5
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4228
Updated:
2013-04-28 16:02:35
Metrics:
Views: 20
Export: