Poziciniai vietovardžių skiemens struktūriniai modeliai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poziciniai vietovardžių skiemens struktūriniai modeliai
Alternative Title:
Positional structural models of the syllable of place names
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami poziciniai lietuvių vietovardžių skiemens struktūriniai modeliai. Siekiant išsiaiškinti, kokie skiemenys būdingi vietovardžiams, kiek tų skiemenų produktyvumas priklauso nuo skiemens pozicijos vietovardyje ir kuo vietovardžių skiemenys skiriasi ar panašūs į pavardžių ir bendrinės kalbos žodžių skiemens modelius, ištirti pradiniai, vidiniai ir galiniai vietovardžių skiemenys - iš viso 24 668 fonologiniai skiemenys. A. Girdenio sukurta originalia kompiuterine programa SKIEMUO.PAS apdoroti skiemenų duomenys ir apskaičiuoti visi statistiniai parametrai. Apibendrinant tyrimo rezultatus daromos tokios išvados: 1. Vietovardžiuose rasti 45 poziciniai struktūriniai modeliai. 2. Trims produktyviausiems CV, CVv ir CVC modeliams priklauso 73,6% pradinių, 88,0% vidinių ir 81,5% galinių skiemenų. 3. Atvirųjų ir uždarųjų skiemenų santykis tiek pradinėse, tiek galinėse grupėse labai panašus: 2,2 :1 ir 2,3 : 1 . Žodžio viduryje šis santykis lygus 7,2 :1. 4. Kai kurie modeliai (pvz.: CV, CVC) yra universalūs, dominuoja dek pavardėse, tiek vietovardžiuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos vietovardžiai; Fonologinis skiemuo; Poziciniai skiemens modeliai; Pradiniai; Vidiniai ir galiniai skiemenys; Toponyms (place-names); Lithuanian toponyms; Phonological syllable; Positional patterns of the syllable; Initial; Inner and final syllables; Toponyms (place names).

ENThe article deals with positional structural patterns of the syllable of Lithuanian toponyms. The initial, inner and final syllables of the toponyms were investigated in an attempt to analyse what syllables are typical of toponyms, how much their productivity depends on the position in the word and what similarities and differences are distinguishable between the structural patterns of the syllable in place names and surnames as well as in the general language vocabulary. A total corpus of 24 668 phonological syllables was analysed with the help of the original software programme SKIEMUO.PAS, created by A. Girdenis. In order to calculate the statistic parameters the data of the syllables were processed with a computer. The results of the inquiry into the positional patterns of the syllable of toponyms can be summed up as follows: 1. The corpus of toponyms contained 45 positional structural patterns. 2. Three most productive patterns, CV, CVv and CVC, cover 73.6% of the initial, 88.0% of the inner and 81.5% of the final syllables. 3. The ratio of open and closed syllables is very similar in both initial and final syllable groups: 2.2 :1 and 2.3 : 1 . In case of the inner syllables the ratio is 7.2 ; 1. 4. Some of the patterns, e.g. CV and CVC, are universal; they prevail in both surnames and place names. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22790
Updated:
2020-05-28 16:08:28
Metrics:
Views: 17
Export: