Dabartinės lietuvių bendrinės kalbos dvejopos kilmės žemutinių balsių [a,], [e,] tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinės lietuvių bendrinės kalbos dvejopos kilmės žemutinių balsių [a,], [e,] tyrimas
Alternative Title:
Experimental analysis of low vowels in standard Lithuanian
In the Journal:
Žmogus kalbos erdvėje. 2010, 6, p. 723-728
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Balsiai a, e; Balsių kiekybė; Balsių kokybė; Bendrinė tartis; Eksperimentinė fonologija; Kiekybinė balsių analizė; Kiekybinės ir kokybinės charakteristikos; Kiekybinės ir kokybinės garsų charakteristikos; Kokybinė balsių analizė; Žemutiniai ilgieji balsiai; Analysis of vowel quality; Analysis of vowel quantity; Back long vowels; Experimental phonology; Quality and quantity differences; Quality and quantity features; Quality of vowels; Quantity of vowels; Standard pronunciation; Vowels a, e.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kiekybinės ir kokybinės charakteristikos.
EN
Analysis of vowel quality; Analysis of vowel quantity; Back long vowels; Experimental phonology; Quality and quantity differences; Quality and quantity features; Quality of vowels; Quantity of vowels; Standard pronunciation; Vowels a, e.
Summary / Abstract:

LTLietuvių bendrinės kalbos ilgieji balsiai [a,], [e,] yra dvejopos kilmės: denazalizuoti [a,], [e,] <*-an-, *-en- ir kirčiuotoje pozicijoje pailgėję [a,], [e,] <-à-, -è-. Ne kartą teigta, kad istorinio ir padėtinio ilgumo balsiai esą tariami vienodai, t. y. beveik nesiskiria nei kiekybinės, nei kokybinės jų charakteristikos. Tarmių naujausi eksperimentiniai bei audiciniai tyrimai rodo, kad nosinės kilmės ir dėl kirčio pailgėję žemutiniai balsiai tariami nevienodai. Straipsnyje aptariami lietuvių bendrinės kalbos žemutinių istorinio ir pozicinio ilgumo balsių [a,], [e,] kokybiniai ir kiekybiniai požymiai. Pagrindinis straipsnio tikslas −pasitelkiant naujausius eksperimentinio tyrimo ir statistinius metodus ištirti ir aprašyti skirtingos kilmės dabartinės lietuvių bendrinės kalbos žemutinių [a,], [e,] kiekybę ir spektrus. Tyrimo rezultatų analizė rodo, kad bendrinėje lietuvių kalboje istorinio ilgumo balsiai tik truputį žemesnio tembro, aukštėlesnio pakilimo bei užpakalesnės artikuliacijos negu pozicinio ilgumo. Tačiau toks skirtumas kalboje nėra reikšmingas, todėl teigtina, kad lietuvių bendrinėje kalboje istorinio ir pozicinio ilgumo balsių kokybė esti vienoda. Kiekybės tyrimų rezultatai rodo, kad nosiniai ir dėl kirčio pailgėję balsiai [a,], [e,] nedaug tesiskiria. Nosinės kilmės balsiai kai kuriose pozicijose šiek tiek ilgesni, tačiau skirtumas nėra statistiškai reikšmingas. Kadangi tiriamųjų balsių reikšmingai nesiskiria nei kiekybinės, nei kokybinės charakteristikos, daroma išvada, kad dabartinėje bendrinėje lietuvių kalboje tarp žemutinių istorinio ir padėtinio ilgumo balsių [a,], [e,] nėra nei reikšmingų kokybinių, nei kiekybinių skirtumų. [Iš leidinio]

ENAccording to the origin there are two types of back long vowels [a,], [e,] in Standard Lithuanian: [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- and lengthened in the stressed position [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è-. It is stated that in both cases back long vowels are pronounced in the same way, there are no quality and quantity differences. The newest experimental investigations of different Lithuania’s dialects show that [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- and [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è- are not pronounced in the same way. The article discusses the quality and quantity features of [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- and [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è- in Standard Lithuanian. The main objectives of the article are to explore and describe the quantity and spectra of different origin back long vowels [a,], [e,] of Standard Lithuanian with the help of the newest experimental research and statistical methods. The article includes the object of the research, description and methods of research material, main results and conclusions. The analysis of the quality shows that [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- are the lower timbre and slightly higher than [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è-. But these differences are not significant. It means that the quality features of [a,], [e,] <٭-an-, ٭-enand [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è- are very similar. The analysis of the quantity shows that the quantity of [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- [a,], [e,] <٭-à-, ٭-è- is almost the same. In some positions [a,], [e,] <٭-an-, ٭-en- are slightly longer than [e,] <٭-à-, ٭-è- but the differences are not significant. [From the publication]

ISBN:
9789955336242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61023
Updated:
2020-05-25 15:45:47
Metrics:
Views: 37    Downloads: 2
Export: