Garsažodinių refrenų implozija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Garsažodinių refrenų implozija
Alternative Title:
Implosion of onomatopoeic refrains
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2013, 1, p. 192-197
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTĮvairios struktūros refrenų gausu ,,Lietuvių liaudies dainyno“ visų žanrų dainose: vaikų, darbo, šeimos, vestuvinėse, karinėse-istorinėse, dainose apie gamtą, humoristinėse-didaktinėse, dainose apie girtuoklystę ir t.t. Refrenas yra senesnis negu kiti lietuvių liaudies dainos žodžiai: jis pačiu pirmykščiu būdu išreiškia žmogaus nusiteikimą šauksmu, susideda iš jaustukų ir onomatopėjų. Lietuvių liaudies dainų refrenai paklūsta lietuvių kalbos fonotaktikos ir muzikos harmonijos dėsniams. Mažai tirto kalbos reiškinio tyrimo rezultatai padės spręsti kalbos mokslui rūpimus klausimus apie neaiškius, neištirtus kalbos elementus, supažindins su plačiau netyrinėta leksinės sistemos paribio dalimi. Išnagrinėjus „Lietuvių liaudies dainyno“ garsažodinių refrenų imploziją, matyti, kad skiemens galo grupės struktūra gali būti įvairi. Garsažodinių refrenų implozijoje vyrauja atvirieji skiemenys, jų tiriamojoje medžiagoje yra 92,1 proc. Dažniausiai skiemenys baigiasi balsiu (79,5 proc.); daug rečiau – sudėtiniu dvibalsiu (9,3 proc.). Uždarųjų skiemenų tėra 7,9 proc. Jiems būdinga vienanarė implozija (10,6 proc.). Dažniausiai garsažodinių refrenų skiemens pabaigoje vartojami R tipo priebalsiai (82,3 proc.). Antrieji pagal dažnumą garsažodinių refrenų implozijoje – T tipo priebalsiai (15,9 proc.), rečiausiai pasitaiko S tipo vienanarė implozija (1,8 proc.). Dvinarę implozinę grupę turinčių garsažodinių refrenų skiemenų vartojama itin nedaug (0,6 proc.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksplozija; Galinė priebalsių grupė; Garsažodinis refrenas; Garsiažodinis refrenas; Implozija; Kvazidarybinis refrenas; Kvazileksinis refrenas; Liaudies dainos; Pradinė priebalsių grupė; Refrenas; Samplaikinis refrenas; Skiemuo; Combinational refrain; Explosion; Final cluster of consonants; Folksong; Implosion; Initial cluster of consonants; Onomatopoeic refrain; Quasiformational refrain; Quasilexical refrain; Refrain; Syllable.

ENRefrains of varying stmctures abound in all kinds of songs available in the "Lithuanian Folk Songbook", be it children's songs or work songs, family songs, wedding songs, war/historical songs, songs about nature, drink, etc. A refrain, being a primeval way to express a human being's mood with a yell and consisting of interjections and onomatopoeic words is older than any other word in a Lithuanian folk song. Refrains found in Lithuanian folk songs fellow the mies of phonotactics of the Lithuanian language, and those of musical harmony. The results of the study of this underexplored linguistic phenomenon will help to address issues of scientific relevance regarding obscure, unexplored elements of language, and will introduce the reader to a part of the periphery of the lexical system that has never been thoroughly researched. Analysis of the implosion of onomatopoeic refrains in the "Lithuanian Folk Songbook" has shown that the stmcture of the syllabic ending group can vary. The implosion of onomatopoeic refrains is dominated by open syllables, which count 92.1 per cent across the material studied. As often as not, syllables end in a vowel (79.5 per cent); endings consisting of a compound diphthong occur much less frequently (9.3 per cent). Closed syllables only total 7.9 per cent. They are defined by monomial implosion (10.6 per cent). Typically, the syllabic endings of onomatopoeic refrains involve the use of type R consonants (82.3 per cent), followed by type T consonants (15.9 per cent), and type S moiîomial implosion occurring most scarcely (1.8 per cent). Syllables of onomatopoeic refrains that possess a binomial implosive group are highly uncommon (0.6 per cent). [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47543
Updated:
2019-01-13 16:57:17
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: