Dėl pr. "-ing" priegaidės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl pr. "-ing" priegaidės
Alternative Title:
On the syllable intonation of opr. "-ing"
In the Journal:
Baltistica. 2009, t. 44, Nr. 1, p. 65-75
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Intonacija / Intonation; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Prūsų kalba / Prussian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTJau seniai pastebėta, kad prūsų kalbos vardažodžių priesaga -ing- nuo atitikmenų rytų baltų kalbose skiriasi priegaide. Visais atvejais, kai III prūsų katekizmo rašyba liudija šią priesagą buvus kirčiuotą, pozicinį dvigarsio in pirmojo dėmens pailgėjimą žymintis brūkšnelis rodo prūsų kalboje priesagai buvus būdingą cirkumfleksinę priegaidę. Rytų baltų kalbose ši priesaga akūtinė. Pirmąsyk prūsistikos istorijoje brūkšnelio vartojimo dėsningumus III katekizme išnagrinėjo ir prūsų bei lietuvių kalbų kirčio vietos bei priegaidžių atitikimus pastebėjo F. Fortunatovas ir E. Bernekeris. Straipsnyje mėginama paaiškinti pr. -ing- priegaidės kilmę. Pagrindas priesagoje kirčiuotoms formoms atsirasti lietuvių kalboje buvo Saussure’o-Fortunatovo dėsnis, vadinasi, pirmiausia kirtis į akūtinę priesagą nukeltas formose, prieš tai turėjusiose kirčiuotą neakūtinę šaknį, iš pradžių tik vediniuose iš mobiliųjų pamatinių žodžių, o vėliau apibendrintas ir visiems kitiems vediniams. Prūsų kalboje priesagos -ing- kirtis turėjęs susiformuoti nepriklausomai ir dėl kitų priežasčių nei lietuvių kalboje. Autoriaus teigimu, priesagos -ing- priegaidžių neatitikimą prūsų ir rytų baltų kalbose galima paaiškinti vėlyvu šios priesagos kirčio susiformavimu atskirose kalbose. Lietuvių kalboje priesaga tapusi kirčiuota dar egzistavus priegaidžių opozicijai tiek kirčiuotuose, tiek nekirčiuotuose skiemenyse, t. y. Saussure’o-Fortunatovo dėsnio veikimo metu, o prūsų kalboje – galbūt jau neutralizavus priegaidžių opoziciją nekirčiuotuose skiemenyse. Bent jau dalies paliudytų prūsų kalbos pavyzdžių priesagos cirkumfleksas galėtų būti ir kontrakcinės prigimties.Reikšminiai žodžiai: Skiemens su priesaga -ing; - intonacija; Sosiūro-Fortunatovo dėsnis; Kirčiuoto skiemens intonacija; The syllable intonation of opr. -ing; -; Saussure-Fortunatov's law; Syllable intonations in unstressed syllables; Priegaidė; Tvirtagalė; Tvirtapradė; Prūsų kalba; Syllable intonation; Circumflex; Acute; Prussian language; Prūsų kalba; Akcentuacija; Accentuation.

ENThe difference in syllable intonation between the circumflex of OPr. -īng- and the acute of Lith. -ìng-, Latv. -îg- could be explained by the fact that these suffixes acquired stress relatively recently in the separate languages. In Lithuanian it became stressed as a result of Saussure-Fortunatov's law, i.e. in the period when syllable intonations were distinguished in both stressed and unstressed syllables, whereas the stress of OPr. -īng- might be posterior to a possible neutralisation of syllable intonations in unstressed syllables. Alternatively, at least some of the attested OPr. examples with -īng- can be interpreted as contracted from forms with -īwing-, cf. wertīngs : wertīwings. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21694
Updated:
2019-11-27 21:41:57
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: