Žodžio reduplikacijos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžio reduplikacijos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of word reduplication
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 105-112
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTReduplikacija yra morfologinis procesas, kur visa (šaknis, kamienas) ar dalis formos kartojama žodžio pradžioje, viduryje, pabaigoje, atskirų žodžių pakartojimas vieną ar du kartus. Lietuvių kalboje skiriama šaknies, skiemens, kamieno (čiurčiur̃, cacà, džiudžiùk, rurùst, babaliókšt) ir žodžio reduplikacija (čivi̇̀ru viru, kuldù buldù, tárkšt barkšt, bùmt pabùmt). Šiame straipsnyje nagrinėjamas žodžio reduplikacijos reiškinys, kuris yra sulaukęs didelio užsienio mokslininkų susidomėjimo pasaulyje. Tiriamąją imtį sudaro žodžio reduplikacijos pavyzdžiai, rinkti tik iš LKŽe. Tyrimo tikslas – naudojant statistinius metodus, nustatyti žodžio reduplikacijos (visiškosios ir dalinės) ypatumus. Lietuvių kalboje žodžio reduplikacijai būdingas dalinės reduplikacijos reiškinys, kuris dažniausiai vyksta žodžių pradžioje, t.y. pakitus priebalsiams, balsiams, pridėjus tam tikrus reduplikavimo formantus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalinė reduplikacija; Dvikomponentė reduplikacija; Eksplozija; Morfologija; Reduplikacija; Reduplikacija, žodžio reduplikacija; Trigubinimas; Trikomponentė reduplikacija; Visiškoji reduplikacija; Žodžio reduplikacija; Žodžių daryba; Explosion; Full reduplication; Morphology; Partial reduplication; Reduplication; Three-component reduplication; Triplication; Two-component reduplication; Word formation; Word reduplication.

ENReduplication is a morphological process in which the root or stem of a word, or part of it, is repeated at the beginning, middle, end, repetition of single words, once or twice. In Lithuanian there are two types of reduplication: root/stem/syllable reduplication (i.e. čiurčiur̃, cacà, džiudžiùk, rurùst, babaliókšt), word reduplication (i.e. čivìru viru, kuldù buldù, tárkšt barkšt, bùmt pabùmt). This article explores the word reduplication phenomenon that has reached the high interest of foreign researchers in the world. The sample consists word reduplication examples collected only from LKŽe. Objective of the study is the use of statistical methods to determine characteristics of word reduplication (full and partial). Lithuanian language is characterized by a partial word reduplication phenomenon, which usually takes place at the beginning of the words: changing consonants, vowels, attaching some reduplication formants. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34431
Updated:
2018-12-17 13:08:42
Metrics:
Views: 40    Downloads: 9
Export: