Percepja i analiza intonacji w języku litewskim, rosyjskim i polskim

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Percepja i analiza intonacji w języku litewskim, rosyjskim i polskim
Alternative Title:
  • Intonacijos suvokimas ir analizė lietuvių, rusų ir lenkų kalbose
  • Perception and Analysis of Intonation in the Lithuanian, Russian and Polish Languages
In the Journal:
Rozprawy Komisji Językowej. 2006, t. 32, p. 3-9
Keywords:
LT
Intonacija / Intonation; Lenkų kalba / Polish language; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama lietuvių, rusų, lenkų ir kitų su jomis susijusių kalbų intonacijos. Intonacijos ištirtumo lygis ir duomenų apie ją apimtis bei pateikimas minėtose kalbose yra skirtingi. Straipsnio pagrindiniai tikslai yra palyginti lietuvių, lenkų, rusų kalbų intonacinės sistemos bei apskritai intonacijos vietos konkrečios kalbos sistemoje suvokimą. Apžvalgos rezultatai leidžia padaryti tokias išvadas: mažiausiai informacijos apie intonaciją yra lenkų kalboje, iki šiol visiškai neaiški jos vieta kalbos sistemoje, akustinės charakteristikos bei funkcinės galimybės. Lietuvių ir rusų kalbose akustinė intonacijos samprata iš esmės sutampa, varijuoja intonacinių vienetų ir pačios sistemos suvokimas, sąlygotas teorijų ir tyrimo metodų įvairove, ypač rusų kalboje.Reikšminiai žodžiai: Intonacija; Rusų kalba; Lenkų kalba; Percepcija; Analizė.

ENThe article deals with the intonation in the Lithuanian, Russian, Polish and other related languages. The level of investigation of intonation and the volume and presentation of data concerning it differs in the languages mentioned above. The main aims of the article are to compare the perception of intonation and its place in the overall language system in the Lithuanian, Russian and Polish languages. The results of the review enable the following conclusions to be drawn: the least information on intonation can be found in the Polish language, its place in the language system, acoustic characteristics and functional possibilities are still very vague. The acoustic perception of intonation in the Lithuanian and Russian languages basically coincide, only the perception of the intonational units and the system itself varies due to the diversity of theories and methods of research, particularly in the Russian language.

ISSN:
0084-2990
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8661
Updated:
2013-08-22 16:11:25
Metrics:
Views: 15
Export: