Московская лингвистическая школа и традиции современной балтистики

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Московская лингвистическая школа и традиции современной балтистики
Alternative Title:
Moscow linguistic school and tradition of modern Baltic linguistics
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 107-123
Keywords:
LT
Maskvos lingvistinė mokykla; F. F. Fortunatovas; baltų lingvistika; ekstralingvistiniai veiksniai; mokslinės etikos principai.
EN
Moscow linguistic school; F. F. Fortunatov; Baltic linguistics; extralinguistic factors; ethical principles in academic activities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje trumpai apžvelgiamas Filipo Fiodorovičiaus Fortunatovo ir jo mokyklos indėlis į įvairias baltų kalbotyros sritis. Straipsnio autoriaus teigimu, globalūs politiniai ir ekonominiai pokyčiai per pastaruosius 15 metų turėjo neigiamų padarinių daugumos akademinių mokslų raidai. Lingvistika, kaip ir kitos humanitarinės disciplinos, susiduria su daug problemų pakitusiame pasaulyje ir bando prisitaikyti prie šių dienų realijų. Egzistuojančių problemų sprendimas atrodo neįmanomas nekreipiant dėmesio į įvairių lingvistinių mokyklų įgytą patirtį. Šia prasme Maskvos lingvistinės mokyklos patirtis, straipsnio autoriaus nuomone, yra viena iš vertingiausių. Lingvistika čia klestėjo ir vystėsi esant skirtingoms politinėms santvarkoms ir skirtingose ekonominėse situacijoje. Ši lingvistinė mokykla buvo įkurta F. F. Fortunatovo (1848--1914), o jos atsiradimas ir raida dauguma atvejų susijusi su baltų kalbotyros atsiradimu ir raida. Maskvos lingvistinės mokyklos darbų analizė rodo, kad dauguma mokslinių šios mokyklos principų buvo išplėtoti ir suformuluoti remiantis visų pirma baltų, ypač lietuvių, kalbų tyrimais. Kita šios mokyklos sėkmės priežastis gali būti siejama su tarpdalykiniais darbais ir kai kuriais ekstralingvistiniais veiksniais. F. F. Fortunatovas ir jo bendradarbiai sukūrė klestinčią tyrimų atmosferą siekdami bendradarbiauti su skirtingomis mokyklomis nepaisant tautybės, religijos ir asmeninių įsitikinimų. Maskvos lingvistinė mokykla taip pat garsi tuo, kad akademinėje veikloje pradėjo taikyti etinius principus. taip pat garsi tuo, kad akademinėje veikloje pradėjo taikyti etinius principus.

ENThe article provides a brief overview of the contribution of the school of Philip Fyodorovich Fortunatov into different Baltic linguistics areas. According to the author of the article, the global political and economic changes, which occurred during the last 15 years, had negative consequences on the development of most academic sciences. Like other humane sciences, linguistics face a lot of problems in the changing world and attempt to adjust to the present-day realities. Resolution of the existing problems seems impossible without drawing the attention to the experience, acquired by different schools of linguistics. In this sense the experience of Moscow’s school of linguistics, in the opinion of the author of the article, is among the most valuable ones. Linguistics was flourishing and developing in Moscow under different political regimes and in different economic situations. The school of linguistics in question was founded by F. F. Fortunatov (1848--1914) and its emergence and development, in most cases, is related with the emergence and development of Baltic linguistics. The analysis of the studies of the Moscow’s school of linguistics shows that most scientific principles of the school were developed and formulated referring to the studies of Baltic languages, especially the Lithuanian language. Another reason of success of the said school might be related with interdisciplinary studies and certain extra-linguistic factors. F. F. Fortunatov and his colleagues created a successful atmosphere for studies by attempting to cooperate with different schools independent of nationality, religion and personal beliefs. Moscow’s school of linguistics is also famous for its application of ethical principles in academic activities.

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14814
Updated:
2021-03-06 15:28:38
Metrics:
Views: 43
Export: