Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė
In the Journal:
Kalbotyra. 2004, t. 53 (1), p. 65-80
Keywords:
LT
Tarmė; Izoliuotas balsis; Spektrinis požymis; Akustinis požymis.
EN
Dialect; Isolated vowel; Spectral feature; Accoustical feature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vienos rytų aukštaičių šnektos - Svirkų - izoliuoti balsiai: aptariami jų akustiniai ir artikuliaciniai požymiai, spektriniai rodikliai lyginami su kitų tarmių izoliuotų balsių kokybiniais parametrais. Rišliame kalbos sraute kiekvieno garso realizaciją veikia fonetinė aplinka (koartikuliacijos dėsniai), konkreti kalbėjimo situacija, kalbėjimo tempas ir kiti veiksniai. Izoliuotas balsis - tai stacionarioji garso dalis, kuri gaunama iš maždaug 1 s trukmės dirbtinai ištęsto garso iškirpus 500 ms ilgio atkarpą. Manoma, kad šiai metafonemai, kurio formantės beveik nekinta, poziciniai ir kiti veiksniai daro minimalią įtaką. Siekiant pateikti objektyvesnę šnektos balsių spektrinę charakteristiką, izoliuoti svirkiečių balsiai lyginami su universalia garsų sistema - Danielo Joneso kardinaliaisiais balsiais. Iš viso tiriama 15 Svirkų šnektos fonemų.

ENThe article analyzes the isolated vowels of one dialect of the Eastern Upper Lithuania, i. e. Svirkai: discuses their acoustic and articulation characteristics, their spectral indicators are compared to the quality parameters of isolated vowels of other dialects. In a fluent speaking language the realization of each sound is influenced by the phonetic environment (the laws of co-articulation), the specific situation of speaking, the tempo of speaking and other factors. An isolated vowel is a stationary part of sound, obtained by cutting a section of the length of 500 ms out of an artificially prolonged sound of the length of approximately 1 second. There is an opinion that the positional and other factors bring minimal influence on the said meta-phoneme, the formants of which remain virtually unchanged. In order to provide a more objective spectral characteristic of the vowels of the dialect, the isolated vowels are compared to the universal sound system, i. e. Daniel Jones’s cardinal vowels. 15 phonemes of the dialect of Svirkai are examined totally.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12547
Updated:
2018-12-17 11:22:05
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: