Vietos prieveiksmių semantinė struktūra Georgo Mancelio "Postilėje" (1654)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos prieveiksmių semantinė struktūra Georgo Mancelio "Postilėje" (1654)
Alternative Title:
Semantic structure of local adverbs in Georg Mancelius' "Postila"
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2010, t. 19, nr. 1/2, p. 37-52
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Mancelio Langgewünschte Lettische „Postill“ (toliau – Postilė) vietos prieveiksmių semantinė struktūra: nustatomas vietos prieveiksmių inventorius, tarpusavio santykiai, klasės ir diferenciniai požymiai. Aptariant semantinę prieveiksmių struktūrą išskirta 21 diferencinių požymių pora: klausiamasis / neklausiamasis; kognicinis / nekognicinis; teigiamasis / neteigiamasis (neigiamasis); bendrumas / nebendrumas (egzistavimas); žymimasis / nežymimasis; pasirenkamasis / nepasirenkamasis; deiktinis / nedeiktinis; identifikuojamasis / neidentifikuojamasis; rodomasis / nerodomasis; tiesioginis / netiesioginis; artimumas / neartimumas (tolumas); vidus / nevidus; gylis / negylis; išorė / neišorė; vienapusiškumas / nevienapusiškumas (visapusiškumas); vertikalumas / nevertikalumas (horizontalumas); šonas / nešonas; priekis / nepriekis (užpakalis); tikslumas / netikslumas; viršus / neviršus (apačia); aukštumas / neaukštumas (žemumas). Požymiai pavaizduoti dendrogramoje, parodančioje Postilės vietos prieveiksmių sistemai būdingas koreliacijas ir koreliacijų pluoštus. Atkreipiamas dėmesys, kad nuo dabartinės latvių kalbos vietos prieveiksmių struktūros kalbamoji struktūra šiek tiek skiriasi: Postilėje neužfiksuota tikslaus šono vietos prieveiksmių, todėl jie tarpusavyje nekontrastuoja požymiais: tikslumas / netikslumas, dešinumas / nedešinumas (kairumas); neaptikta gylio vietos prieveiksmio sekli, žyminčio subjekto vietą arti paviršiaus, todėl neskirtina opozicija paviršius / nepaviršius; neužfiksavus daug vietų žyminčio daudzkur, neskirtina daugio / nedaugio opozicija.Reikšminiai žodžiai: Diferencinių požymių poros; Georgo Mancelio Postilė (1654); Latvių kalba; Paradigminiai ir sintagminiai santykiai; Paradigminiai santykiai; Prieveiksmis; Sema; Semantika; Semantinė struktūra; Senieji latvių raštai; Sintagminiai santykiai; Vietos prieveiksmiai; Adverb; Differential features pairs; Georg Mancelius' Postila; Latvian language; Local adverbs; Old Latvian writings; Paradigmatic and syntagmatic relations; Paradigmatic relations; Semanitcs; Semantic structure; Semantic strukcture; Seme; Syntagmatic relations.

ENThis is a description of the semantic structure of local adverbs in Mancelius’ Postila. It starts with a paradigmatic analysis, followed by a syntagmatic analysis. In analyzing the structure of the adverbs of place within the syntagmatic approach, it is necessary to consider a context and a situation. Analysis of paradigmatic and syntagmatic relations underlie the classification of the local adverbs. On the basis of this classification, differential features that are the minimal semantic elements are identified. 21 pairs of differential features can be used to describe the semantic structure of the local adverbs. When the system of paradigmatic relations of all the adverbs of place is fully described, it is possible to characterize every single local adverb as a particular combination of these features, and to establish its place in this system. For instance, the adverb of place šeit can be characterized as [noninterrogative – non-cognitive – deictic – identical – demonstrative – direct – proximate], etc. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33980
Updated:
2021-03-01 09:08:33
Metrics:
Views: 18
Export: