Patskaņa e asimilācija Akmenes izloksnē

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Latvių kalba / Latvian
Title:
Patskaņa e asimilācija Akmenes izloksnē
Alternative Title:
Vowel e assimilation of the Akmenė dialect
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 53-57
Keywords:
LT
Akmenė; Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Kultūrinė asimiliacija / Cultural assimilation; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos balsio e asimiliacijos šiaurės žemaičių rytinėje šnektoje ypatybės (centras – Akmenė, pagrindiniai tiriamieji kaimai – Papilė, Sablauskiai, Alkiškiai, Kivyliai, Klykoliai, Vegeriai. Tai tipiška žemaičių šnekta, artimai susijusi su Tirkšlių šnekta). Svarbiausieji Akmenės šnektos vokalizmo bruožai yra šie: 1) balsio e asimiliacija yra labai dėsninga ir įprasta; 2) balsis e prieš uždaruosius balsius asimiliuojamas priklausomai nuo kirčio vietos; 3) balsio e tarimas žodyje atitinka liežuvio pakėlimo lygį. Aukščiau šio krašto esantis plotas kartais yra laikomas aptariamosios šnektos išskirtinių vokalizmo bruožų, kurių neaptinkama kitose šiaurės žemaičių šnektose, sritimi. Toks įspūdis gali kilti dėl šalia egzistuojančių latviškų asimiliacijos dėsningumų (ypač tai pasakytina apie šnektos šiaurės rytų dalį). Be to, formos su uždaruoju ẹ išstumia įprastines žemaičių formas ir įsitvirtina visoje paradigmoje.Reikšminiai žodžiai: Tarmė; Akmenė; Fonetika; Asimiliacija; Balsiai.

ENThe article deals with the peculiarities of the vowel e assimilation characteristic of an eastern dialect of North Samogitian (the centre – Akmenė, and principal points: Papilė, Sablauskiai, Alkiškiai, Kivyliai, Klykoliai, Vegeriai. This is a typical Samogitian dialect closely related to that of Tirkšliai). The characteristic features of the Akmenė dialect vocalism are as follows: 1) the vowel e assimilation is especially regular; 2) the e vowel before closed vowels is assimilated regardless of the stress position; 3) according to the rise-level of the tongue it is inclined to coordinate the articulation of the e vowel in the word. The above area is sometimes treated as an exclusive edge of the said dialect with characteristic vocalism which cannot be found in other North Samogitian dialects. This sort of suggestion might have been induced because of the existing assimilation rules of Latvian (in particular the north-east part of the dialect). Besides, the forms with closed e supplant the natural Samogitian forms and consolidate throughout the entire paradigm. [From the publication]

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1433
Updated:
2013-04-28 15:29:14
Metrics:
Views: 44
Export: